Aanvraag abonnement Caritas Nieuwsbrief

De Caritas Nieuwsbrief is een tweemaandelijkse gedrukte publicatie van Caritas Vlaanderen waarin de dagelijkse werking van de organisatie en van haar verschillende partners in het daglicht wordt geplaatst.

Naast aandacht voor de maatschappelijke en politieke actualiteit vindt u in de Nieuwsbrief verdiepende reflecties over diverse werkterreinen van Caritas Vlaanderen: belangenbehartiging, armoede en solidariteit, internationale werking, pastoraal, ethiek, vrijwilligerswerk, kerkbetrokkenheid,... Kortom, de peilers van onze caritaswerking.

U kunt zich gratis abonneren op onze Nieuwsbrief.
Voorgaande nummers kan je niet bestellen. Je kan deze wel downloaden via onze website.