Vrijwilligersvriendelijk klimaat

Naast de twee pijlers is er nood aan een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Dit betekent: een duidelijke plaats geven aan de vrijwilligerswerking, communicatie en talentgericht werken.

 

Een duidelijke plaats in de organisatie voor de vrijwilligers

Geef de vrijwilligerswerking een concrete plaats in het organigram…en op de werkvloer. De plaats van de vrijwilligers moet zowel duidelijk zijn voor de vrijwilligers zelf als voor het personeel.

 

Communicatie aan het personeel

Als alleen de directie en/of de vrijwilligersverantwoordelijke gelooft in het werken met vrijwilligers heeft de werking weinig kans op slagen. Vrijwilligers komen immers terecht op verschillende afdelingen. Als de personeelsleden van die afdeling geen energie (willen) steken in de vrijwilligers, zullen de vrijwilligers afhaken, hoeveel moeite de vrijwilligersverantwoordelijke ook doet. Het is daarom belangrijk dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van de visie en het beleid inzake vrijwilligerswerk en beseffen dat ze een essentiële rol spelen in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat.

 

…en aan de vrijwilligers zelf

De vrijwilliger is ook een medewerker van de organisatie: hij werkt binnen dezelfde visie en met dezelfde doelstelling. Dat mag van hem verwacht worden. Zijn engagement is niet vrijblijvend. Hij kan dit wel alleen waar maken als hij weet wát van hem verwacht wordt en als hij op de hoogte is van vernieuwingen in de visie en in de zorg. Voorzie daarom regelmatig informatiemomenten, specifiek voor vrijwilligers.

 

De juiste persoon op de juiste plaats

De vrijwilligers worden ingezet op basis van hun talenten, weliswaar binnen het kader van de organisatie en ten dienste van de bewoners. De organisatie laat zich uitdagen de aanwezige talenten te gebruiken en daarvoor nieuwe activiteiten en projecten te ontwikkelen. Talentgericht werken met vrijwilligers zorgt net voor het unieke van het werken met vrijwilligers: ze komen niet voor een welomlijnde job, er is veel creativiteit mogelijk!