Pijlers van een goed beleid

De goede inborst en goede bedoelingen van de vrijwilligers zijn helaas niet genoeg om de meerwaarde van vrijwilligerswerk binnen een organisatie te garanderen. Vaak werken vrijwilligers, zeker als we de werkvelden van Caritas in België bekijken, rond delicate thema’s en kwetsbare mensen: palliatieve zorg, animatie bij mensen met dementie, opvang van asielzoekers, …

Elke organisatie heeft daarom de verantwoordelijkheid een kader aan te bieden aan de vrijwilligers en hen te ondersteunen. Dit kan in onze ogen enkel via twee pijlers:

 

- een visie opstellen over het vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Waarom wil onze voorziening vrijwilligers inschakelen? Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht binnen onze organisatie? Wat is het verschil tussen vrijwilligers en beroepskrachten? Tot waar reikt de autonomie en de inspraak van de vrijwilliger in zijn takenpakket of in de werking van de voorziening?

 

- een vrijwilligersverantwoordelijke aanduiden en tijd en middelen geven om te investeren in de de vrijwilligerswerking.

 

Alleen zo is het resultaat kwalitatief vrijwilligerswerk, waardevol voor de maatschappij, de organisatie, de rechtstreekse begunstigde en de vrijwilliger.

 

Meer weten: lees zeker de brochure "Stappenplan voor een goed draaiende vrijwilligerswerking: van minimumuitrusting tot droomscenario". Deze brochure werd opgemaakt door Present vzw voor de ouderenzorg (binnen het kader van een CERA-project 'Anders ouder worden') maar kan zeker inspirerend werken voor andere organisaties.