Nr. 163 (2014): Elke dag is nu een geschenk voor mij. Over pastorale zorg bij oncologiepatiënten.

 

Inhoud

 

Ten geleide
Pieter Vandecasteele

 

Een levensbedreigende ziekte valt je leven binnen
Manu Keirse

Kanker is meer en meer een chronische ziekte geworden. Eén op drie mensen wordt ermee geconfronteerd. Niet alleen de zieke, maar ook het gezin komt in een emotionele aardbeving terecht. Kanker wordt in de medische wereld vaak benaderd als een aandoening van het lichaam of van een bepaald orgaan, maar de kankerervaring raakt alle aspecten van iemands leven en het leven van diens verwanten. Ook al kun je niet spreken over ‘de kankerpatiënt’ omdat kanker in veel soorten bestaat, toch is het belangrijk enig zicht te hebben op de taken waarmee je moet afrekenen als je met die diagnose wordt geconfronteerd.

 

‘Dum spiro, spero: Zolang ik ademhaal, hoop ik’.
De zorg voor spirituele noden van mensen met kanker
Nele Vanleene

Nele Vanleene ontvouwt in haar bijdrage de resultaten van een kwalitatief onderzoek dat ze voerde naar de spirituele noden van mensen met kanker. Het onderzoek focust enerzijds op de vraag of er in het zorgaanbod van een multidisciplinair oncologisch team ruimte is voor het spirituele en anderzijds op de vraag hoe de zorg voor de spirituele dimensie concreet invulling krijgt. De grote uitdaging blijkt te zijn dat de aandacht voor het spirituele net zo vanzelfsprekend in de gezondheidszorg geïntegreerd zou moeten worden als de fysieke en psycho-sociale component. De auteur formuleert een aantal aanbevelingen in die richting.

 

Ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg.
Kansen, mogelijkheden en weerstanden
Eva Buelens

In dit artikel belicht Eva Buelens de mogelijke weerstanden van (kanker)patiënten en zorgverleners om de steun te vragen van vrijwilligers die op huisbezoek komen. Daarnaast gaat ze na wat de potentiële meerwaarde is van deze ondersteuning. Vrijwilligers kunnen, via praktische, psychosociale en spirituele steun, een schakel zijn binnen de keten van zorg.

 

Leven met de dood voor ogen.
Angst van mensen met kanker helpen integreren
Goedele Van Edom

In dit artikel toont Goedele Van Edom aan dat de doodsangst van mensen met kanker nog vaak verborgen blijft. Ze maakt de angst zichtbaarder door stil te staan bij de vele vormen van die angst. Daarnaast schetst ze enkele van de dertig door haar ontwikkelde strategieën die pastores kunnen hanteren om mensen te laten voelen dat er een weg doorheen hun diepste angst mogelijk is. Op die manier kunnen pastores bijdragen aan leven in situaties waarin mensen bang zijn hun leven te verliezen, of aan ‘leven in volheid’ (Joh. 10,10).

 

Daar sta je dan, als pastor, met je empathie…
Amputatie bij vaatpatiënten
(deel II: Waken en verbinden)
Christine Maertens

Deze bijdrage is het tweede deel van een dubbel artikel over spirituele en pastorale zorg voor mensen die ten gevolge van ziekte een amputatie van een lichaamsdeel moeten ondergaan. Christine Maertens is pastor op een afdeling vaatziekten, waar veel dergelijke patiënten verblijven. In het eerste deel beschreef en overdacht ze haar ervaringen met de beleving van patiënten die zich voorbereiden op een verminking van hun lichaam. In dit tweede deel richt ze zich op de periode na de amputatie-ingreep.

 

Uitgelezen
Bernadette Verbruggen

 

Over de grenzen. Spirituele zorg in het Mount Sinai in New York
Anne Vandenhoeck

 

Uitsmijter – Behoedzaam
Hilde Van der Motte

 

 


 

<< Terug naar overzicht