Nr. 161 (2013): Vroegtijdige zorgplanning. Het zal de pastor een zorg wezen!

 

Inhoud

 
Ten geleide
Filip Zutterman, themaredacteur
 

Vroegtijdige zorgplanning: garantie op kwaliteitsvol ouder worden?
Let Dillen, Jan Steyaert en Jurn Verschraegen

Burgers zijn de afgelopen decennia steeds meer gesprekspartners geworden van artsen en beslissen mee welke zorg ze wel of niet krijgen. Hogere scholingsgraad, democratisering van gezondheidsinformatie en betere patiëntenrechten zorgen daarvoor. Vroegtijdige zorgplanning is het communicatieproces tussen burger, professionals en de sociale omgeving van de burger over wensen inzake ‘de laatste reis’. In dit artikel wordt het huidige denken rondom vroegtijdige zorgplanning geschetst met specifieke aandacht voor personen met dementie.

 

Een ethische reflectie op vroegtijdige zorgplanning
Axel Liégeois

Vanuit ons ethisch perspectief zien we het proces van vroegtijdige zorgplanning en de mogelijke wilsverklaring als een proces van evalueren van waarden, in een dialoog tussen de betrokken en vanuit goede grondhoudingen. Dit ethisch perspectief dat focust op ‘waarden in dialoog’, bevestigt de nadruk op het proces van overleg en het uitklaren van waarden en wensen. Er wordt ook ingegaan op de plaats van de wettelijk vertegenwoordiger, en op de waarde van geschreven wilsverklaringen.

 

Vroegtijdige zorgplanning als vorm van levens- en stervenskunst?
Anne Vandenhoeck   

Vroegtijdige zorgplanning of ‘advanced care planning’ lijkt een recente ontwikkeling in de gezondheidszorg. Niets is echter minder waar. Anne Vandenhoeck brengt in dit artikel de middeleeuwse ars moriendi in herinnering, en reageert op basis hiervan op het artikel van Dillen, Steyaert en Verschraegen. In ieder geval wordt duidelijk dat vroegtijdige zorgplanning niet zomaar als garantie kan gelden voor ‘kwaliteitsvol ouder worden’.

 

De inbreng van de pastor in het proces van vroegtijdige zorgplanning.
Een reflectie uit de praktijk
Lucas Lissnyder

In de UZ Leuven werd enkele jaren geleden een spirituele checklist ontwikkeld om in palliatieve situaties te gebruiken. Sindsdien is deze checklist steeds meer geïntegreerd in de werking – en zelfs de elektronische registratie – van verschillende afdelingen. Lucas Lissnyder blikt aan de hand van een concreet voorbeeld terug, en reflecteert kort over enkele uitdagingen die dit model met zich meebrengt.

 

‘Omdat we niet anders kunnen…’
Persoonlijk getuigenis over de plaats van de pastor in de vroegtijdige zorgplanning Joke Vermeren In de woonzorgcentra van de vzw Zorgsaam Zusters Kindsheid Jesu bestaat een visietekst over de plaats van de pastor in VZP. Joke Vermeren, werkzaam Ons Zomerheem in Zomergem, ontwikkelt in haar bijdrage een persoonlijk getuigenis naast deze visietekst. Ze heeft het over de pastor als medemens, als professional en als gelovige.

 

Vroegtijdige Zorgplanning in het WZC Mariahuis
Praktijkervaringen over palliatieve en comfortzorgen

Lucia Goubert en Lidia Vanbruwaene

In veel woonzorgcentra is ondertussen een commissie voor ethiek, en steevast staat vroegtijdige zorgplanning en alles wat daarbij komt kijken daar op de agenda. Zo ook in WZC Mariahuis in Gavere. Palliatief referent Lidia Vanbruwaene en pastor Lucia Goubert vertellen over de drempels die ze ondervonden om het idee van vroegtijdige zorgplanning ingang te doen vinden bij hun bewoners.

 

Gebed van de pastor
Filip Zutterman

Daar sta je dan, als pastor, met je empathie…

 

Amputatie bij vaatpatiënten
(deel I: Wachten op definitieve verminking)
Christine Maertens

Deze bijdrage is het eerste deel van een dubbel artikel over spirituele en pastorale zorg voor mensen die ten gevolge van ziekte een amputatie van een lichaamsdeel moeten ondergaan. Christine Maertens is pastor op een afdeling vaatziekten, waar veel dergelijke patiënten verblijven. Ze beschrijft en overdenkt in dit eerste deel haar ervaringen met de belevingen van patiënten die zich voorbereiden op een verminking van hun lichaam.

 

 


 

<< Terug naar overzicht