Nr. 160 (2013): Legitimering van pastorale zorg

 

Inhoud

Ten geleide
Legitimering van pastorale zorg
Pieter Vandecasteele

 

Legitimatie van pastorale zorg?
Waarvan? En voor wie? En waartoe?
Koen De Fruyt

Al langer dan vandaag proberen pastores hun opdracht te verhelderen, te verantwoorden en te legitimeren. In deze bijdrage legt de auteur vanuit zijn ervaring hiermee in zijn opdracht als stafmedewerker pastoraat in de GGZ bij de Broeders van Liefde enkele vragen en bedenkingen voor die hem bij het toekomstgericht nadenken hierover belangrijk lijken.

 

Integratie van zingeving en spiritualiteit in de psychiatrische verzorging
Roeland Polspoel

In deze bijdrage geeft de auteur weer op welke manier de integratie van het pastorale zorgaanbod tot stand kwam in de psychiatrische verzorgingscontext waar hij werkzaam is. Verwijzend naar de inzichten rond presentie van de Nederlandse sociaalwetenschapper Andries Baart kenmerkt Polspoel het pastoraat in de eerste plaats als een informele aanwezigheid. Hij wijst er echter op dat dit in de therapeutische context niet voldoende is.

 

Pastorale zorg in het Dienstverleningscentrum Heilig Hart te Deinze
Interview met Dhr. André De Decker, directeur

In dit interview geeft André De Decker tekst en uitleg over de inzet van een voltijds pastor in het dienstverleningscentrum Heilig Hart te Deinze. Het takenpakket van de pastor wordt er heel breed ingevuld, waardoor er talrijke legitimerende argumenten aan te wijzen zijn.

 

Gebed van de pastor
Jan Michels

 

Onbekend is onbemind.
Het christelijk geloof vieren met mensen met een verstandelijke beperking, of ‘vieren voorbij Zijn woor
Dorien Veltens

 


 

<< Terug naar overzicht