Nr. 159 (2013): Meer dan koffie en een praatje!

 

Inhoud

 
Ten geleide
Het pastoraal gesprek: meer dan professioneel handelen?
Pieter Vandecasteele
 
Gratuïteit en gastvrijheid
De ‘onteigening’ van het pastoraat
Martin Walton
 
In dit artikel – dat de neerslag vormt van de lezing die de auteur gaf op het derde congres van de beroepsvereniging voor katholieke pastores – bestudeert Martin Walton het eigene van het pastoraal gepsrek, of zoals hij prefereert: de pastorale ontmoeting. Op die manier laat hij ruimte voor de vele vormen van non-verbale communicatie. Deze ontmoeting wordt gekenmerkt door gratuïteit en gastvrijheid, waardoor de paradox ontstaat dat het eigene van de pastorale ontmoeting in de onteigening ervan ligt. Een paradigmawissel die ook voor andere domeinen van de zorg van belang kan zijn.
 
Pastorale begeleiding bij patiënten met een niet aangeboren hersenletsel
Mieke Van Reeth
 
Mieke Van Reeth werkt als pastor in het revalidatieziekenhuis RevArte in Ede. Samen met Dr. Lafosse, neuropsycholoog en diensthoofd in hetzelfde ziekenhuis, begeleidde ze de workshop over het eigene van pastorale gesprekken met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Twee boeiende en gepassioneerde sprekers over een boeiend onderwerp. In het artikel gaat Van Reeth dieper in op moeilijkheden en opportuniteiten van pastorale communicatie, en besluit dat deze component van integrale zorg een wezenlijke en belangrijke plaats inneemt, voor de patiënten uiteraard, maar ook vanuit het perspectief van de neuropsychologie.
 
Pastorale communicatie in de psychiatrie
Wouter Devos
 
In deze bijdrage vindt de lezer een neerslag van de workshop over de relatie tussen client-centered-therapie in de psychiatrie en de pastorale zorg. Chris Van de Veire, psychotherapeut, introduceerde het begrip van het ‘fragiele verwerkingsproces’ bij psychiatrische patiënten, en onderscheidde een gezonde en een minder-gezonde variant van dit proces. Roeland Polspoel, die werkt als pastor in het PZ Sint Annendael te Diest, trad Van de Veire bij in deze uiteenzetting, en focuste op de vraag naar de eigen inbreng van pastorale zorg. Hierbij wordt een ander perspectief ingebracht: niet langer dat van de genezing maar dat van de aanvaarding.
 
Pastorale communicatie bij personen met beginnende dementie
Ilse De Deyne
Ilse De Deyne, pastor in woonzorgcentrum Marialove te Heestert, blikt in dit artikel vanuit haar eigen ervaringen terug op de workshop over pastorale communicatie bij personen met beginnende dementie. Na een situatieschets en de verkenning van enkele uitdagingen die ze ondervindt bij haar pastoraal werk, gaat ze dieper in op de suggesties van Jurn Verschraegen, directeur van de expertisecentra Dementie Vlaanderen, die de workshop inleidde. Zijn pleidooi om steeds het zelfwaardegevoel van de bewoner voor ogen te houden (‘valueing’), kreeg veel bijval vanuit pastorale hoek.

Over mensen vandaag als hoeders van hun broeders
Een hoopvolle blik op de samenleving en de bereidheid tot zorg
Annemie Dillen
 

Inspelend op de actualiteit filosofeert – of moeten we zeggen ‘theologiseert’ – Annemie Dillen over de vraag of we vandaag beter af zijn met een cultuuroptimistische of een cultuurpessimistische opstelling. Ze gaat te rade bij het contextuele gedachtegoed van de psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy om antwoorden te vinden op een aantal vragen: wordt onze samenleving gekenmerkt door ‘verruwing’, en wat betekent dat dan? Waarom gaan mensen steeds weer en op heel creatieve wijze in tegen deze tendens? En waar halen ze de inspiratie? En tot slot: wat doen we met verruwing die intolerantie wordt, en zelfs racisme?

 

 


 

<< Terug naar overzicht