Nr. 156 (2012): Beslagen in dialoog

 

Inhoud

 

BESLAGEN IN DIALOOG
Over inter- en intradisciplinaire samenwerking
Dominiek Lootens

INTEGRATIE
De uitdaging voor spirituele zorgverlening in een interdisciplinaire context
Bert Verbeke en Frédérique Vanneuville

Spiritueel zorgverleners voelen zich verbonden met andere zorgverleners en staan voor de opdracht zich te situeren in een evoluerend zorglandschap. De vraag naar de noodzaak van samenwerking komt nadrukkelijk op de voorgrond. Hoe kan de spirituele zorg zich ontwikkelen in interdisciplinair perspectief? En hoe verhouden spiritueel zorgverleners zich tot de eigen en andere levensbeschouwingen?

PERMANENTE MACHTSSTRIJD OF HARMONIEUZE SAMENWERKING?
Aanzetten tot vorming en gesprek over de samenwerking tussen psychologen en pastores in algemene ziekenhuizen en psychiatrische voorzieningen
Annemie Dillen en Anne Vandenhoeck

Er zijn verschillende redenen waarom de samenwerking tussen pastores en psychologen vandaag bemoeilijkt kan worden. Deze berusten vaak op persoonlijke vooroordelen, onbekendheid, subjectieve visies op religie, spiritualiteit en zingeving of op onderlinge machtsverhoudingen en terreinafbakeningen. Een vorming op maat voor pastores en psychologen op de werkvloer kan al heel wat op een beter spoor zetten.

ZORG VOOR DE ZORGENDEN
Een pastorale competentie?
Ria Vercamer

Het streven naar een volwaardige relatie, gekenmerkt door evenwaardigheid, staat centraal in de pastorale zorg. Deze kwaliteit biedt ook mogelijkheden om waardevolle connectie te maken met de zorgenden. In dit artikel worden er vijf uitgelicht: presentie, coaching, ondersteuning, overleg en contacten. Ria Vercamer getuigt vanuit haar evaring als pastor in een voorziening voor personen met een handicap.

HET WELZIJN VAN DE ZORGVERLENER
Zelfzorg als basis
Chris Van de Veire

Voor zorgverleners is werk niet alleen maar een manier om geld te verdienen of een mogelijkheid om een loopbaan op te bouwen. Het gaat hen erom zinvol werk te doen, waar ze zich volledig bij betrokken kunnen voelen en trots op kunnen zijn, zich een positief en zinvol onderdeel kunnen voelen van de maatschappij. Zelfzorg kan zorgverleners helpen om deze motivatie levend te houden.

 

 


 

<< Terug naar overzicht