Nr. 154 (2012): Meertaligheid en spiritualiteit

 

Inhoud

 
Ten geleide
Pieter Vandecasteele en Dominiek Lootens
 
Meertaligheid voor pastores: zeven manieren om iets te zeggen over wie we zijn
Anne Vandenhoeck
Wat kunnen we zeggen over wie we zijn? Op basis van die vraag laat Anne Vandenhoeck zien voor welke uitdagingen Vlaamse pastores staan. Wat zeggen de cijfers, welke rol speelt theologische reflectie, hoe verhouden pastores zich tot de kerkgemeenschap en tot de voorziening, wat is pastorale professionaliteit, en welke rol speelt onderzoek? Anne speelde een centrale rol bij de oprichting van de beroepsvereniging voor katholieke pastores. Ze eindigt haar bijdrage met een reflectie op de opdracht van die vereniging.
 
Waar verlies en tederheid elkaar raken. Ervaringen van een beginnend pastor
Ine Pauwels
Sinds oktober 2009 werkt Ine Pauwels als pastor in het UZLeuven. Ze getuigt in deze bijdrage op indringende wijze hoe ze op de neonatologie de begeleiding opneemt van ouders en familie. Samen met haar collega’s en andere zorgverleners zet ze een mooie traditie voort van pastorale zorg die toegankelijk, deskundig en gelovig inspeelt op spirituele vragen.
 
Op zoek naar bezieling. Leiderschap en spiritualiteit voor pastores in de zorgsector
Johan Verstraeten
Pastores kunnen in de zorgsector een zingevingscontext aanreiken waardin patiënten niet herleid worden tot zorgobjecten, en waarin medewerkers als mens zo volledig mogelijk kunnen openbloeien. Maar dat vraagt ook om een verandering van de organisatiecontext waarin pastores en zorgverleners werken. Johan Verstraeten roept leidinggevenden op om hun “oogkleppen” af te zetten en hij houdt een pleidooi voor spirituele ontvankelijkheid.
 
Pastorale zorg uitgedaagd: meertalig en geïnspireerd
Koen De Fruyt
Een dag in het leven van een psychiatriepastor. Koen De Fruyt geeft ons een inkijk in zijn gedachtenwereld, terwijl hij terugblikt op een goedgevulde werkdag. Hij begint zijn dag met meditatie en aandacht voor zijn ‘vege lijf’. Zijn spiritualiteit is er één van niet-weten, bekrachtiging, filosofische reflectie en kritische loyaliteit.
 

 
Praktijkbegeleiding van pastores. Een hefboom voor werk- en levenskwaliteit
Erik Herrebosch & Jef Stevens
Wie pastorale stage doet, zich nog in de aanvangsfase van de eigen loopbaan bevindt of van werkveld verandert, heeft recht op praktijkbegeleiding. Erik Herrebosch en Jef Stevens onderscheiden zes vormen van praktijkbegeleiding en schetsen hiervan de gelijkenissen en verschillen. Mede door de crisis in de kerk, lijkt de pioniersfase van praktijkbegeleiding in Vlaanderen achter de rug. De auteurs vatten hun jarenlange ervaring in een kader dat bruikbaar is om doelgericht te blijven werken aan de professionaliteit en levenskwaliteit van pastores.