Nr. 153 (2011): Licht op blinde vlekken

 

Inhoud

 
TEN GELEIDE
Licht op blinde vlekken. Over de kwaliteit van pastorale gesprekken
Dominiek Lootens en Marina Riemslagh

 

Goede pastorale gesprekken versus werk vanuit blinde vlekken
Marina Riemslagh

In deze inleidende bijdrage schetst de auteur de achtergrond van dit themanummer. Nadenken over de ethische kwaliteit van pastorale gesprekken vraagt om gedegen kwalitatief onderzoek. Blinde vlekken kunnen bij de pastor optreden wanneer er sprake is van minder goede of slechte gesprekken.

 

De neurobiologie van ons moreel functioneren
Darcia Narvaez

De neurobiologie is een nieuwe wetenschap die volop in ontwikkeling is. In deze bijdrage neemt de auteur deze evoluties als vertrekpunt om na te denken over de relatie tussen ons ethisch handelen en het functioneren van ons brein. Zij maakt een onderscheid tussen drie soorten ethiek. Welke ethiek bij iemand dominant wordt, is grotendeels afhankelijk van twee elementen: kindervaringen en de actuele context.

 

Casus ‘Carolien’, van een open naar een verdedigende attitude
Marina Riemslagh

In deze bijdrage komt een pastor aan het woord die, ondanks haar uitgesproken deskundigheid, vastgeraakt tijdens een gesprek met een stervende patiënt. In de reflectie komt de auteur, op basis van de gespreksopname en in samenspraak met de pastor, tot de conclusie dat er sprake is van een blinde vlek.

 

"We zijn niet gemaakt voor ellende, het is onze bestemming om gelukkig te zijn”
Interview met Joop Korthuis 
Marina Riemslagh

In dit interview gaat de auteur in gesprek met Joop Korthuis, de grondlegger van PMA. Ze vraagt hem naar zijn visie op blinde vlekken, en verkent met hem de PMA methodiek. Die is er op gericht om blinde vlekken op het spoor te komen en te verwerken.

 

Hoe ‘Carolien’ haar kijk op de gesprekspartner bijstelt en hem leert recht te doen
Marina Riemslagh
Met de hulp van de PMA methodiek komt ‘Carolien’ haar blinde vlek op het spoor. De auteur laat zien hoe hiermee de ethische kwaliteit van het pastoraal gesprek kan worden verbeterd.
 

 
Instelling en kerk als twee contexten van categoriaal pastoraat
Over professionele samenwerking
Stefan Gärtner
Een pastor werkt vanuit een dubbele binding: de kerk en de organistie. De auteur nodigt pastores uit om beide contexten volop ernstig te nemen in het pastorale handelen en de interdisciplinaire samenwerking. Aan de hand van een casus verduidelijkt hij wat dit concreet inhoudt.