Nr. 152 (2011): Wat met spiritueel leiderschap

 

Inhoud

 

TEN GELEIDE. Er staat een konijn in de wei
Dirk Snackaert en Dominiek Lootens 

 

Gij had hoog op een rots mij geheven, Gij wees mij hoe ik moest staan (psalm 61,3).
Over leiderschap, verandering en spiritualiteit
Dirk Snackaert

Leiderschap, spiritualiteit en verandering zijn wezenlijk met elkaar verbonden. Met de hulp van de psalmen ontdekt de auteur de onderliggende patronen onder deze drie fenomenen. Essentieel gaat het niet om woorden maar om vertrouwende uitstraling. Dragers van deze uitstraling zijn mensen die hun leven hebben geworteld in het besef gedragen te zijn door een meestromend ritmisch verband. Mensen die dit weten wakker te luisteren zodat anderen mee de verandering willen intrekken.

 

Waar professionaliteit en spiritualiteit elkaar versterken
De wereld van het werk zoekt inspiratie in kloosters
Charles van Leeuwen

Een van de domeinen waarin zich een brede belangstelling voor spiritualiteit manifesteert, is tegenwoordig de wereld van het werk. De laatste tien jaar worden op tal van plaatsen cursussen aangeboden over spiritueel leiderschap, spiritualiteit voor managers, ‘businessspiritualiteit’, benedictijns tijdsmanagement… Vanwaar deze enorme spirituele belangstelling op de werkvloer en hoe wordt ze precies ingevuld?

 

Gehoorzamen, een eerste stap naar leiderschap
Jos Marien

De visie die de auteur heeft op leiderschap is ingekleurd door de heldere manier waarop Franciscus van Assisi het Bijbelse verhaal vorm gaf in een concrete context. Graag zien van de gekwetste of kwetsbare mensen, waar het in de voorziening om gaat, staat centraal, maar is onmogelijk los te koppelen van het graag zien van de medewerkers. Met allen collegiaal een gezamenlijk project ontwerpen is erg helpend, zeker als eenzijdige ontwapening de houding van de leidinggevende is bij conflicten. Het diepe, nederige bewustzijn dat een leidinggevende zelf alles gekregen hebt vraagt een fundamenteel gehoorzame opstelling. Op tijd stil vallen én voldoende passie overwinnen de vele spanningsvelden die eigen zijn aan eerlijk leiderschap.

 

INTERVIEW

Wanneer men samen droomt, begint een nieuwe werkelijkheid.
Een gesprek met Birgit Burbaum
Dominiek Lootens

Op 1 september had de auteur een interview met Birgit Burbaum. Zij is ziekenhuispastor in het Sint-Vincentiusziekenhuis (GZA) in Antwerpen. Ze spreekt openhartig over haar levensgeschiedenis, haar spirituele bronnen en de wijze waarop die haar werk concreet beïnvloeden. Ze bekemtoont het belang van gemeenschapsvorming. Als pastor handelt ze vanuit een voorkeursoptie voor de zieken en de armen. Vanuit haar visie en haar plaats binnen het ziekenhuis maakt ze haar spiritueel leiderschap waar.

 

 


 

 

<< Terug naar overzicht