Nr. 150 (2011): Pastorale zorg en suïcide

 

Inhoud

 
Suïcidegedachten
Roeland Polspoel en Filip Zutterman
 
Getuigenis: Nico
Je Schoonzus
Deze herfst is het acht jaar geleden...  Zo begint een aangrijpende brief die een nabij familieli schrijft aan Nico, die besliste om definitief een einde te maken aan zij leven.
 
Preventie van zelfdoding. wat kan aan pastor betekenen?
Grieke Forecevile
Wanneer iemand zelfdoding pleegt, zoekt deomgeving naar een antwoord op het waarom. Al te vaak wordt een "schuldige" gezocht. Maar zelfdoding is een complex probleem en er is nooit één oorzaak of verklaring. Evenmin zijn er simpele manieren om zelfdoding te voorkomen.
 
Zelfdoding bij ouderen. Een zorgetisch perspectief op pastorale zorg
Linus Vanlaere
Zorgethiek ziet de mens in zijn kwetsbaarheid, wat een volstrekt ander perspectief biedt op zelfdoding bij ouderen dan het perspectief vanuit het zelfbeschikkingsrecht. Daarnaast heeft zorgethiek veel aandacht voor de verbondenheid tussen mensen. pastores zijn vaak goed geplaatst om deze verbondenheid te concretiseren.
 
Zelfdoding Nadine. pastorale opvan van de echtgenoot
Een parochiepriester
In deze bijdrage laat de auteur zien hoe een pastorale begeleiding van een nabestaande vanuit de parochie eruit kan zien. Zij neemt de lezer mee in de gedachten en emoties van zichzelf en haar gesprekspartner.
 
Woorden, symbolen en rituelen in een gedachtenviering met medepatiënten, personeel en nabestaanden, na de suïcide van een patiënt
Denise Hoedt en Patrick Perquy
Iedere zelfdoding is 'aangrijpend'. Ze grijpt je naar de keel, je bent er sprakeloos bij. Toch zijn dan - doorheen de stilte - langzaam woorden nodig. Waar woorden vaak nog onhandig en onzeker zijn, kunnen symbolen en rituelen rust, troost, verbondenheid en perspectief brengen. Een psychiatriepastor kan hierin een bijzondere rol vervullen.
 
Kerkelijke-ethische beschouwingen bij zelfdoding
Johan De Tavernier
Suïcide begrijpen is één zaak, erover oordelen een andere. In dit artikel gaat het niet over begrijpen, wel over oordelen. Wat ervan te denken? Mag iemand zich van het leven beroven? De katholieke kerk keurt zelfdoding af. Ze beroept zich daarvoor op Thomas van Aquino die aanknoopt bij Augustinus'stelling dat het vijfde gebod zelfdoding verbiedt. Hij gebruikt daarvoor drie argumenten die hernomen worden in de Katechismus van de katholieke Kerk en Evangelimum Vitae.

 

Waardigheid van mensen met dementie.
Een profetische taak van de pastor

Lien Mahieu

Er bestaan drie soorten menselijke waardigheid, die onlosmakelijker met elkaar verbonden zijn. Pastores worden uitgedaagd om in hun werk die vormen van waardighied centraal te stellen. Een theologie die vertrekt vanuit Stille Zaterdag hoedt pastores voor een te snel wegvegen van het lijden en een eenzijdige klemtoon op de waardigheid van mensen met dementie.