Mensgericht Sociaal Ondernemen (Garant, 2014)

 

Mensgericht sociaal ondernemen

 
 

Over het boek

In hun opdrachtverklaring omschrijven christelijke zorg- en welzijnsorganisaties hun missie, visie en waarden. In het specifieke zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen cliënten die identiteit concreet ervaren en waarderen. Met behulp van MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – zoeken de auteurs in dit boek naar nieuwe vormen om in de huidige context beleidsmatig en professioneel een mensgerichte invulling te geven aan de organisatie-identiteit.

 

  • Hoe kan de identiteit worden vervat in strategische keuzes?
  • Hoe kunnen sociale ondernemingen beleidsmatig een antwoord bieden op actuele maatschappelijke behoeften?
  • Hoe treden medewerkers het best in relatie met hun cliënten? Hoe kan daaruit de aandacht blijken voor diegenen die maatschappelijk worden gemarginaliseerd?
  • Aan welke leiderschapsstijl wordt de voorkeur gegeven? Waardoor wordt die geïnspireerd?
  • Wat verstaan we onder meetbaarheid?
  • Op welke manier kan het mensgerichte karakter van de organisatie worden getoetst?
  • Welke rol kan zorgethiek spelen in de besluitvorming?
  • Hoe kan die in sociale ondernemingen een referentiekader vormen voor de dagelijkse praktijk?

 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Voorwoord

Over de auteur(s):
Met bijdragen van:
Donal Dorr (Kiltegan), Bart Hansen (Emmaüs), Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen), Thijs Tromp (Reliëf), Bernadette Van den Heuvel (Zorgnet Vlaanderen).

 

  


D. Lootens (Red.)
Mensgericht sociaal ondernemen

ISBN: 9789044131079
Aantal Pagina's: 164
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 19,90
Uitgever : Garant Uitgevers nv