Jaarverslag 2009

 

Editoriaal

2009 was voor Caritas Vlaanderen op vele vlakken nog een jaar van overgang en reflectie, waarbij het diepgaande en uitgebreide reflectieproces dat in 2008 was opgestart onder impuls van voorzitter Guido Van Oevelen, uiteindelijk kon worden afgerond met een hernieuwde visie op de opdracht en positionering van Caritas Vlaanderen, die ook gepaard ging met een aanpassing van de statuten.

In deel I van dit jaarverslag gaan we nader in op dit proces, met een situering van de nieuwe invulling en de herformulering van het maatschappelijk doel. Toch betekent dit ‘overgangsjaar’ niet dat er niets zou gebeurd zijn. In de verschillende werkgroepen en commissies werd gestaag doorgewerkt. Op het politieke forum legden de verschillende Caritasgeledingen gezamenlijk hun respectieve memoranda voor de regionale verkiezingen voor aan de politieke partijen tijdens een politiek paneldebat.

Op het vlak van identiteit en inspiratie werd vanuit het gezichtspunt solidariteit vooral voortgewerkt rond de armoedeproblematiek, terwijl inzake pastoraal onder meer de pastorale website ‘Elisabeth’ het licht zag, en ook initiatief genomen werd rond het bijeenbrengen van pastores in een beroepsgroep. Op het vlak van de internationale samenwerking bleef Caritas Vlaanderen actief betrokken bij de werking van Caritas Europa en gingen we ook projectmatig meer intens samenwerken met Caritas Slovakije en Caritas Bosnië en Herzegovina.

In 2009 werd slechts één Caritas Cahier gepubliceerd, maar werd vooral ook geïnvesteerd in een restyling van de Caritas Nieuwsbrief, die zich ent op de werkvelden die in de nieuwe oriënteringen werden uitgewerkt. De Algemene Vergadering van 22 december 2009 die de gewijzigde statuten goedkeurde, vormde aldus een scharniermoment voor Caritas Vlaanderen vzw. Ze vormde ook de afsluiting van anderhalf jaar noest werken, onder impuls van voorzitter Guido Van Oevelen, die het ganse proces aanstuurde en in goede banen leidde. Bij het afronden van dit proces trad Guido ook terug als voorzitter. We wensen hem te danken voor zijn inzet bij dit omvormingsproces en voor zijn oprechte toewijding voor onze vereniging.

U lezer, wensen we veel leesgenot.

 

 


 

<< Terug naar overzicht