Caritas Standpunt 1: Migratie, Integratie, Interculturaliteit

 

Migratie, integratie en interculturaliteit vormen centrale thema’s in het sociale leven en in de politieke debatten van vandaag. Toch is de informatie bij het ruime publiek over de realiteit van asiel en migratie alsook over de werkelijke inzet van deze kwesties zeer onvolledig.

De organisaties van Caritas in Belgium willen, geïnspireerd door de sociale leer van de Kerk, bijdragen aan een betere kennis van deze realiteiten en uitdagingen om de reflectie over deze kwesties op die manier te verbreden.

 


 

De ‘Caritas Standpunten’ zijn de vruchten van diepgaande consultaties gedurende verschillende maanden van de Belgische leden van de Caritasfamilie met geprivilegieerde actoren uit de politieke, economische, sociale, culturele en religieuze wereld.

 


 

Je kan deze publicatie gratis downloaden via onderstaande knop.