Caritas cahier 13: Armoedebestrijding via inclusieve communicatie

 

Caritas Cahier 13 - April 2014

Armoedebestrijding via Inclusieve Communicatie. Communicatiestrategie en Armoedebeleid hand in hand in zorg- en welzijnssector

Alsmaar meer wordt duidelijk dat er een aantal evoluties gaande zijn, die leiden tot een toename van sociale ongelijkheid en armoede. De veranderingen plaatsen ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de vraag hoe ze hierop kunnen en moeten reageren. Een mogelijk antwoord ligt in de wijze waarop we communiceren met mensen in kansarmoede. Taal, communicatiekanalen en een gebrek aan informatie vormen grote drempels in de toegankelijkheid van de zorg- en welzijnssector. Zeker voor kwetsbare groepen is duidelijke en begrijpbare communicatie van groot belang.

Het Cahier Armoedebestrijding via inclusieve communicatie geeft in een eerste luik een inleidend beeld van de armoedeproblematiek in onze sector en staat stil bij de kansen die inclusieve communicatie ons geven. Dit doen we met bijdragen van Koen Hermans (LUCAS, KU Leuven), Elise Henin (Christelijke Mutualiteit), Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen) en Eric Goubin (Memori, Thomas More).

In het tweede deel van het Cahier worden goede praktijken aangereikt uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen. Onder andere Gasthuiszusters Antwerpen, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort (Gent),  Kinderdagverblijf De Hartjes (Tienen) en Dagcentrum De Takel (Oostende) geven ons inzicht in de wijze waarop zij via inclusieve communicatie mensen in kansarmoede betrekken bij hun organisatie.

Elk van deze verhalen kan inspiratie en moed bieden om te blijven werken aan een zorg- en welzijnssector die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is, zonder dat we daarvoor moeten inleveren op kwaliteit.