Visie

Caritas Vlaanderen publiceerde in 2008 een Cahier met als titel Zorg met hart en ziel. Over de christelijke inspiratie van zorgvoorzieningen. Dit cahier is ontstaan uit de vraag welke rol de christelijke inspiratie kan betekenen voor de maatschappelijke taak die zorgvoorzieningen vandaag op zich nemen. De identiteitsvraag duikt op in het licht van de interne organisatie van de voorziening. Hoe kan de christelijke inspiratie gestalte krijgen in de concrete zorgpraktijk en in het personeelsbeleid?

Identiteit wordt in dit cahier gezien als een belofte, als een aangegaan engagement (in casu de belofte van goede zorg). Die belofte - die gekleurd wordt door de christelijke inspiratie, vervat in het visioen van de christelijke caritas - moet vervolgens ook vertaald worden en handen en voeten krijgen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Het cahier geeft de visie van Caritas Vlaanderen op de christelijke identiteit van zorgvoorzieningen duidelijk weer. Op die manier biedt het een aantal elementen aan om het nadenken rond deze thematiek te voeden.

Je kan hier cahier gratis downloaden (in .pdf) of bestellen via onze website.

>> Naar het cahier