Internationale Dag van het Gezin: aandacht hebben voor élk gezin

Kinderen opvoeden is voor veel ouders iets wat hen trots en gelukkig maakt, zo blijkt uit de Gezinsenquête. Tegelijk geven ouders aan dat kinderen opvoeden ook wel extra tijd en (financiële) inspanningen vraagt en voor 1 op 5 is het ook emotioneel en lichamelijk uitputtend. Beroep kunnen doen op mensen rond je en weten dat je niet alleen bent, is voor vele ouders van groot belang. Net daar wordt het nog moeilijker voor ouders in een kwetsbare situatie.

Een zwangerschap is voor vele ouders een emotionele, lichamelijk en financiële rollercoaster. Zorgen over de toekomst schemeren in die periode hard door. Sommige toekomstige ouders hebben daarom baat bij een sneller aanspreekpunt dan het bezoek na de bevalling. Caritas vraagt daarom om al tijdens de zwangerschap een huisbezoek bij toekomstige ouders te voorzien.

Door bij toekomstige ouders al tijdens de beginperiode van de zwangerschap langs te gaan, kunnen moeilijke vragen of kwetsbare situaties al sneller opgevangen worden. Daarbij is een goede samenwerking nodig, waar een casemanager het centrale en laagdrempelige aanspreekpunt is. Hij of zij krijgt binnen de huisbezoeken zicht op de context en kan samen met het gezin de verwachtingen en noden in kaart brengen. Als het nodig is, kan de casemanager een verdere begeleiding van het gezin uitwerken, in overleg met andere actoren en met het eigen netwerk van het gezin.

Nieuwe ouders moeten in de eerste weken na de bevalling thuis kunnen zijn, zonder financiële kopzorgen. Daarom vraagt Caritas dat jonge gezinnen beter ondersteund worden. Om het inkomensverlies van de beide ouders te beperken, vraagt de organisatie om de uitkeringen bij moeder- en vaderschapsverlof via een tussenkomst van de werkgever op te trekken tot het normale inkomen.

Daarnaast zijn de Huizen van het Kind een belangrijke partner om op een laagdrempelig niveau opvoeding- en gezinsondersteuning te bieden aan gezinnen. Een Huis van het Kind moet nog meer een ontmoetingsplaats worden met laagdrempelige activiteiten, waar ouders en jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Via ouderschapsgroepen wordt ingezet op voldoende sociale ondersteuning en een nieuw sociaal netwerk.

Die ondersteunende functie vinden we ook terug bij de kinderopvang, waar ouders elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Naast de sociale, economische en pedagogische functie van kinderopvang, wil Caritas meer aandacht voor de ondersteunende functie van de kinderopvang naar ouders toe.

Inzetten op vroege begeleiding van toekomstige ouders, het ondersteunen van jonge mama’s en papa’s wanneer het financieel moeilijk wordt en het laagdrempelig aanbieden van opvoedings- en gezinsondersteuning via de Huizen van het Kind of de kinderopvanginitiatieven zijn drie basisvragen voor een uitgewerkt gezinsbeleid.

Een beleid op maat van gezinnen, zorgt ook voor de meest kwetsbare gezinnen. We moeten daarom meer rekening houden met de moeilijkheden waar zij mee geconfronteerd worden. En mogen niet terughoudend zijn om zelf naar buiten te stappen.

Dat is ons uitgangspunt op deze Internationale Dag van het Gezin: dromen van een toekomst die kansen biedt aan élk gezin.