Aandachtscellen Armoede en Sociale Uitsluiting

Al in 2007 sprak Caritas Vlaanderen over 'een Aandachtscel Armoede en Sociale Uitsluiting in elke voorziening'. Vandaag zijn er binnen de Vlaamse administratie zelfs al Armoede-ambtenaren aan de slag. De opdracht van deze beide loopt gelijk: in de dagelijkse praktijk van de eigen omgeving aandacht hebben en vragen voor armoedeproblematiek. Zo wordt de strijd tegen armoede geen 'extra' beleidspunt, maar zit het verweven in elke beslissing of actie die genomen wordt.

 

Stappenplan voor de oprichting van een AAU in de eigen instelling:

 

 1. Grijp de campagne van Welzijnszorg aan om binnen de voorziening na te denken en uit te wisselen over armoede.
 2.  

 3. Vorm een groep geïnteresseerde en geëngageerde medestanders (mensen met goesting). Probeer uit zoveel mogelijk niveaus iemand te betrekken, ook vanuit de directie.
 4.  

 5. Ga na waar de voorziening in contact komt met armoede. Hoe groot is de nood? Op welke manier manifesteert zich die?
 6. Kom regelmatig samen met de cel. Bespreek een brede agenda: zowel brainstorming als concrete problematiek kunnen aan bod komen. Nodig af en toe iemand van buiten af uit, om nieuwe impulsen te geven. Zo kan je, gedurende een langere periode, werken aan een eigen visie rond armoede.
 7.  

 8. Leg de visietekst voor aan de directie, eventueel via het deelnemend directielid. Geef het armoedebeleid een structurele inbedding in de voorziening.
 9.  

 10. Blijf spelen op verschillende velden: concrete armoedebestrijding, sensibilisering, vorming, fondsenwerving,…
 11.  

 12. Laat regelmatig iets weten aan armoede [at] caritas [dot] be. Zo kunnen jullie ervaringen dienen als voorbeeld voor anderen!

 

 


 

GOOD PRACTICE


Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen richtte meteen na een eerste kennismaking met de Aandachtscel, een eigen Aandachtscel Armoede en Sociale Uitlsluiting op. In 2012 bestond deze AAU vijf jaar. Caritas Vlaanderen trok naar Antwerpen voor een gesprek met Richard Timmerman, toenmalig algemeen directeur (vandaag Secretaris-Generaal van het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs) en Paul Boutsen, directeur projectwerking.

De neerslag van dit gesprek verscheen in de Caritas Nieuwsbrief 68 en kan dienen als inspiratie voor vele andere voorzieningen. Je kan het volledige artikel via deze link downloaden (.pdf).