Rol van de Integrale Jeugdhulp

Caritas Vlaanderen ziet een specifieke rol weggelegd voor de Integrale Jeugdhulp. Het is immers zo dat kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie, meer kans lopen om in contact te komen met de Integrale Jeugdhulp. De hulp die hen aangeboden wordt, mag zich echter niet beperken tot de tijd die hij of zij doorbrengt binnen het hulpcircuit. Er zijn structurele veranderingen nodig in de omgeving van het kind of de jongere om ook op langere termijn zinvolle hulp te kunnen bieden.

Na een lang traject stelden we op 23 november 2016 het boek "Op de barricade. Jeugdhulp tegen gezinsarmoede" voor. Aan de hand van verschillende onderzoeksmethodes, wordt in dit boek stilgestaan bij de vraag of en hoe de jeugdhulpverlening een rol speelt in armoedebestrijding. Hoe kijken jeugdhulpverleners naar armoede? Waar ligt het evenwicht tussen zelf aanpakken en doorgeven aan het beleid? Welke kansen of valkuilen zijn er wanneer jeugdhulpverleners rond armoede aan de slag gaan? En is de integrale jeugdhulpverlening wel integraal genoeg? Wat dan met andere lokale actoren?

In het boek worden academische expertise en ervaringen van jeugdhulpverleners en ouders gecombineerd, wat het boek tot een must read maakt voor ieder met interesse in jongeren en kansarmoede. Thijs Smeyers, coördinator Beleid & Politiek bij Caritas Vlaanderen, startte dit project en nam het initiatief voor dit boek. Hij zorgde zelf voor de algemene inhoud en de concrete aanbevelingen. Daarbij kon hij kon rekenen op medewerking en ondersteuning van Hanne Cuyvers (Caritas Vlaanderen), Koen Hermans en Inge Neyens (LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven), Pascal De Decker en Bruno Meeus (onderzoekgroep HaUS (Housing and Urban Studies) van de Faculteit Architectuur, KU Leuven), Jo Hermanns (emeritus hoogleraar Opvoedkunde van de Universiteit van Amsterdam en adviseur rond jeugdzorg bij H&S Consult), Jannet Doeleman (directeur Wraparound Nederland) en Tinneke Schiettecat (UGent en Vlaams Armoedesteunpunt).

Op de barricade. Jeugdhulp tegen Gezinsarmoede
Uitgegeven door: Lannoo Campus
EAN: 9789401439305
Verkrijgbaar in de boekhandel, online en via de link hieronder.