Nationaal Hervormings Programma België

Nationaal Hervormings Programma

Het 'Nationale Hervormings Programma' kadert in de hernieuwe Lissabon-strategie. Deze strategie vond haar oorsprong in maart 2000 in Lissabon waar Europese doelstellingen voor de komende 10 jaar werden afgesproken en waar werd beslist over welke hervormingen daartoe noodzakelijk zijn.

Eén keer om de drie jaar wordt een programma gemaakt met politieke prioriteiten. Het eerste dergelijke programma werd gemaakt in oktober 2005 en ging over de periode 2005-2008. In het tweede en het derde jaar in de cyclys (2006 en 2007) worden vooruitgangsrapporten gemaakt die nagaan wat van de prioriteiten reeds is gerealiseerd en hoe deze prioriteiten eventueel veranderd zijn. In oktober 2008 werd een nieuwe hervormingsprogramma voorgesteld voor de periode 2008-2010.

Het NHP staat uiteraard niet op zichzelf. De federale en gewestelijke overheden bepalen immers zelf hun regeerprogramma voor een legislatuur met aanpassingen op regelmatige tijdstippen of wanneer deze noodzakelijk zijn. Specifiek bij het NHP is echter, dat de prioriteiten en maatregelen van de verschillende regeringen bij elkaar worden gelegd en worden voorgesteld op een door de Europese Unie vastgestelde geharmoniseerde wijze. Deze werkwijze helpt in de informatiedoorstroming tussen gewesten, federale overheid en Europese Unie.

 

Landen Specifieke Aanbevelingen

Vanuit elke editie van het NHP, dus ook de tussentijdse opvolgingen, formuleert de Raad van Europa 'Landen Specifieke Aanbevelingen', of LSA's. Deze LSA's geven duidelijk de doelen weer een land moet halen om te voldoen aan het eigen NHP. Bovendien kan de Raad van Europa ook aanbevelingen doen die niet als dusdanig in het NHP genoteerd staan.

 

 


 

 

Meer weten over de Belgische Nationale Hervormingsprogramma's?

Op de website van de Belgische Overheid, kan je het NHP 2015 terugvinden en downloaden. Ook vind je er verdere informatie over de gebruikte indicatoren, die het mogelijk maken ons land te vergelijken met andere Europese lidstaten. Tot slot vind je op deze website ook algemene informatie over de Lissabon 2020-strategie .