Kinderarmoede op lokaal niveau

Een belangrijke rol in de bestrijding van gezinsarmoede, is weggelegd voor het lokale niveau. Caritas Vlaanderen staat hierbij voor een concept geënt op (1) de progressief universele aanpak en (2) een visie waaruit vertrokken wordt van een integraal beleid.

 

Het progressief universalisme gaat over het verstrekken van diensten van goede kwaliteit voor iedereen, met specifieke aanvullende diensten voor de meest kwetsbare groepen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door het vroegtijdig ingrijpen, waardoor de kosten van het verstrekken van de gespecialiseerde diensten voor mensen die het nodig hebben en hun behoeften op langere termijn geminimaliseerd kunnen worden.

 

Met de progressief universele aanpak als basisgedachte, moeten actiepunten ontwikkeld worden vanuit verschillende beleidsdomeinen. Een dergelijk integraal beleid speelt in op de verschillende factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van een armoedesituatie. Traditioneel worden vijf grote domeinen naar voren geschoven: (1) materieel welzijn, (2) huisvesting en leefomgeving, (3), opvoeding en onderwijs, (4) gezondheid en (5) het subjectief welbevinden.

 

Naar lokale besturen toe werden al heel wat handleidingen, brochures, etc uitgewerkt. Wie wil kan via de onderstaande links meer informatie hierrond terugvinden.

 

Een handige brochure van de Vlaamse Overheid met achtergrond informatie, een concreet stappenplan en goede praktijken uit het Vlaamse werkveld.

 

Een uitgebouwd webportaal, met enkele ideeën rond visie en planning, een databank aangevuld door andere lokale besturen, informatie rond financiering en implementatie in meerjarenplan,...