• Niger - Stop de honger

  De moeders in Niger hebben u nodig. Hard nodig. Ze zijn uitgeput van het vechten om te overleven in het hart van de Sahel. Zonder water in de buurt, zonder inkomen, zonder eten voor hun kinderen. Ze trekken uit wanhoop de bladeren van de bomen om de honger van hun gezin te stillen. U kunt zorgen voor écht eten op hun bord, en dat van vele andere gezinnen.

 • Over de muur

  Dak- en thuisloosheid bij jongeren is nog steeds een onderbelicht fenomeen. Vanuit Caritas Vlaanderen willen we bijdragen aan oplossingen die broodnodig zijn. Op deze studiedag lichten we internationale praktijken toe in de strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren.

  >> Lees meer

 • Spiritwijzer

  Ontdek de Spiritwijzer: een zinvol werkinstrument om in zorgvoorzieningen levensvragen op het spoor te komen.

  Lees meer en bestel

 • Caritas International Volunteering Program

  Are you interested in voluntary work and is a foreign experience not scaring you off?

  Then discover our brand new

  International Volunteering Program

 • Caritas zkt Vrijwilliger

  Deze nieuwe Housing Café-vrijwilligers begeleiden erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning. Vandaag volgen ze vorming over huurwaarborg, OCMW-steun, omgaan met discriminatie en zoveel meer.

  > Zelf vrijwilliger worden?

 • Kwetsbare jonge ouders ondersteunen

  Verschillende beleidsthema's raken op één of andere wijze de leefwereld van jonge ouders met kinderen. De kinderopvang wordt hervormd, het ziekenhuisverblijf na een bevalling ingekort, etc. Caritas Vlaanderen speelt in op al deze thema's en probeert de overheid bewust te maken van de noden van en moeilijkheden binnen kwetsbare jonge gezinnen.

  > Lees verder

Nieuws

Vandaag had een belangrijke dag moeten worden voor ouders van kinderen met psychologische moeilijkheden. De terugbetaling van eerstelijnspsychologische hulpverlening is officieel een feit. Maar de huidige regeling mist haar doel volledig. Caritas dringt aan op een snelle bijsturing.

De staking in de Belgische gevangenissen houdt intussen al meer dan twee weken aan. Twee weken waarin de gedetineerden geen bezoek meer mogen ontvangen, waarin dagelijkse wandelingen geschrapt worden, douchen moeilijker wordt en de maaltijdmomenten verengd worden tot een voedselbedeling.

In het kader van de MEHOBEL-studie werd verkennend onderzoek uitgevoerd naar verborgen dak- en thuisloosheid in Vlaanderen. Caritas vindt die resultaten alarmerend. Vooral lokale besturen spelen hun rol nog te weinig, vaak omwille van een gebrek aan kennis.

Kinderen opvoeden is voor veel ouders iets wat hen trots en gelukkig maakt. Tegelijk vraagt het extra tijd en (financiële) inspanningen en is het voor 1 op 5 emotioneel en lichamelijk uitputtend. Beroep kunnen doen op mensen rond je en weten dat je niet alleen bent, is voor vele ouders van groot belang. Net daar wordt het nog moeilijker voor ouders in een kwetsbare situatie.

Via een steekproef bij jeugdhulpvoorzieningen in Vlaanderen, stelt Caritas Vlaanderen vast dat de overgang voor jongeren die een jeugdhulpvoorziening verlaten vaak niet van een leien dakje verloopt. Caritas ging na wat jongeren niet zelf, dus zonder hulp van derden, kunnen aankopen of kunnen voorzien. De resultaten van deze bevraging zijn alarmerend en oplossingen zijn dringend nodig.

Het onderzoek van de Deen Lars Benjaminsen is ook voor ons land een belangrijke leidraad. Het aantal jongeren in dak- en thuisloosheid blijft stijgen, maar exacte cijfers zijn er niet. Opvallend is dat de helft van hen niet uit een kwetsbaar gezin komt. Andere factoren blijken belangrijke triggers voor dak- en thuisloosheid.

In de context van zorg- en welzijnsvoorzieningen komen vaak diepmenselijke thema’s aan bod. Zorgvragers stellen de zogenaamde 'trage vragen’, maar het is voor zorgverleners niet evident om tijd en ruimte te maken voor dergelijke vragen. Om zorgverleners te ondersteunen en toe te rusten om dit gesprek over levensvragen niet uit de weg te gaan, ontwikkelden we de Spiritwijzer.

De bisschoppen van België roepen, naar aanleiding van de opvang van Syrische vluchtelingen via de Belgische erkende erediensten, op tot solidariteit met vluchtelingen in ons land.