Waarde van vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk zit in de genen van elke christen. Het is immers de taak van elke christen om zorg te dragen voor mens en schepping. Niet als een religieuze verplichting, maar als een attitude. ‘Zorgen voor’, ‘zorgzaam omgaan met’ bepaalt ons handelen en is niet voorbehouden voor wie hier ‘beroepshalve’ bij betrokken is.

Voor Caritas zelf behoort vrijwilligerswerk met zijn boodschap van onbaatzuchtige en georganiseerde inzet voor anderen intrinsiek tot haar identiteit. Caritas betekent naastenliefde. Geen zorg uit medelijden maar inzet van concrete mensen voor concrete mensen.  Caritas is een opdracht en een levenshouding. Het zorgdragen beperkt zich niet tot werkuren, het is een wijze van zijn.

Vrijwilligers zijn een surplus. Ze zijn een meerwaarde door de tijd die ze vrij maken voor de zieke of de arme. Ze versterken mensen en maken de integratie van kwetsbare mensen mogelijk. In organisaties en voorzieningen, geven vrijwilligers een extra dimensie aan hulpverlening. Er is tijd en ruimte voor meer persoonlijke invalshoeken. Een organisatie waar vrijwilligers hun schouders onder zetten, heeft veel meer kracht en uitstraling!

En vergeet vooral niet:  vrijwilligerswerk geeft een mens zelfvertrouwen en eigenwaarde en is een bron van plezier!


 


 

Meer weten over de Waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas? In 2011 verscheen hierover een Cahier.

Je kan dit Cahier inkijken of bestellen.