Vrijwilligerswerk vrijwaren en versterken

Vrijwilligerswerk is geen instrument om de problemen van de overheid of anderen op te lossen, ook niet in crisistijd. Vrijwilligers moeten altijd taken uitvoeren die 'extra' zijn en daardoor de samenleving 'verwarmen'. Ze leningen geen basisnoden, nemen geen sleutelposities in en zijn nooit personeelsvervangend. Vrijwilligerswerk is geen vorm van goedkope arbeidskracht zonder de nodige sociale bescherming en mag geen dekmantel zijn voor het doorvoeren van besparingsoperaties.

De vrijwilliger neemt zijn taak op uit vrije wil en onbezoldigd. Andere vormen krijgen best een andere benaming (zoals mantelzorg een naam kreeg en ondertussen een begrip werd in Vlaanderen). Vrijwilligerswerk is geen instrument tot activering. 'Geleid vrijwilligerswerk', waarbij de betrokkene zijn uitkering dreigt te verliezen indien hij een bepaalde 'vrijwilligerstaak' niet wil opnemen, leidt tot grote frustratie, zowel voor de 'vrijwilliger' als voor de gastorganisatie.