Caritas Europa

In het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011 schreef Caritas Europa ook haar visie op vrijwilligerswerk neer en riep de Europese Unie en de Raad van Europa op om:

  • het vrijwilligerswerk te erkennen en zichtbaar te maken;
  • een wettelijk kader te voorzien in elk land van de Europese unie zonder dat dit belemmerend werkt;
  • organisaties die vrijwilligerswerk mogelijk maken en vrijwilligers vorming aanbieden te versterken;
  • meer aandacht te geven aan vrijwilligerswerk dat mensen in armoede of in de marge van de samenleving versterkt, aan nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en aan uitwisseling via vrijwilligerswerk binnen Europa en daarbuiten;
  • waakzaam te blijven dat vrijwilligerswerk niet geïnstrumentaliseerd wordt, als vorm van goedkope arbeid. De overheid moet, ook in moeilijke financiële tijden, een basisvoorziening leveren, in gezondheidszorg, sociaal werk of internationale samenwerking. Vrijwilligers zorgen enkel voor extra’s.

 


 

Lees hier het volledige standpunt: