Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores wil een forum bieden aan pastores die werkzaam zijn in zorg- en welzijnsvoorzieningen. Bedoeling is ervaringen, vragen en inzichten over het pastorale handelen uit te wisselen, ten einde de reflectie over pastorale zorg te stimuleren en te voeden, en op die manier een bijdrage te leveren aan de competentie en de professionaliteit van pastores.

 

Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores richt zich in de eerste plaats aan iedereen die in de praktijk of beleidsmatig meewerkt aan de vormgeving van pastorale zorg en levensbeschouwelijke in zorg- en welzijnsvoorzieningen.

 

Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores brengt (bij voorkeur niet eerder gepubliceerde) bijdragen over een thema samen. Toekomstige thema’s worden achteraan bekend gemaakt. Suggesties voor een thema worden geapprecieerd. Eigen bijdragen zijn steeds welkom, ook los van een thema. Richtlijnen zijn achteraan opgenomen.

 

 

 

 

 


Redactie: Anne Vandenhoeck, Lieven Vanderbrugghen, Alexander Vanbiezen, Koen De Fruyt, Annemie Dillen, Dominiek Lootens, Filip Zutterman, Roeland Polspoel, Pieter Vandecasteele (eindredacteur), Bernadette Verbruggen (abonnementen en recensies), Dominic Verhoeven (verantwoordelijke uitgever).


 

Neem een abonnement of bestel een nummer