De Caritas Nieuwsbrief is een tweemaandelijkse gedrukte publicatie van Caritas Vlaanderen waarin de dagelijkse werking van de organisatie en van haar verschillende partners in het daglicht wordt geplaatst.

Naast aandacht voor de maatschappelijke en politieke actualiteit vindt u in de Nieuwsbrief verdiepende reflecties over diverse werkterreinen van Caritas Vlaanderen: belangenbehartiging, armoede en solidariteit, internationale werking, pastoraal, ethiek, vrijwilligerswerk, kerkbetrokkenheid,... Kortom, de peilers van onze Caritas-werking.

Een abonnement op de Caritas Nieuwsbrief is gratis. Je kan je hier onder makkelijk abonneren. Losse nummers zijn niet bestelbaar, maar je kan deze wel in PDF downloaden door hieronder op de titel van het betreffende nummer te klikken.

Neem een gratis abonnement