Caritas cahier 11: De waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas

 

Caritas Cahier nr 11 - Oktober 2011

Naar aanleiding van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk nam Caritas Vlaanderen en Caritas en Belgique Francophone et Germanophone het initiatief voor een cahier over de waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas. Dit cahier zet het vrijwilligerswerk in de spotlight, verduidelijkt onze Caritas-visie en geeft vrijwilligers het woord.

Het is geen exhaustief studiedocument, maar een cahier over de waarde van vrijwilligerswerk, waarmee we onze waardering willen tonen voor de inzet van alle vrijwilligers. Het cahier heeft het over vrijwilligerswerk in alle werkvelden van Caritas en spreekt voor Caritas in België. Daarom werd samengewerkt met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond, Present, la Fédération des Institutions hospitalières, Volon’R en Caritas International.

Het cahier vertrekt van de brede waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving, om daarna te komen tot de waarde voor Caritas specifiek, vanuit de identiteit van Caritas. Een volgend hoofdstuk biedt zicht op organisaties die vrijwilligers(werk) omkaderen: de kwaliteit van vrijwilligerswerk is voor Caritas immers zeer belangrijk. Verschillende organisaties bouwden een jarenlange ervaring op in het omkaderen en ondersteunen van vrijwilligers.

De vrijwilligers komen uitgebreid aan bod in de praktijkvoorbeelden: concrete verhalen en getuigenissen van grote inzet en warme solidariteit. Een laatste hoofdstuk verzamelt enkele bezorgdheden en aanbevelingen die het vrijwilligerswerk moeten vrijwaren en versterken. De kostprijs bedraagt 8 euro, inclusief verzendingskosten.