Opvolgingsproject Ten huize van

Op de studiedag van 11 oktober 2013 “Vele brillen, één verhaal. Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015” hadden de deelnemers de keuze om twee van de tien workshops bij te wonen. De reacties waren per workshop zeer positief. Tijdens de studiedag en bij de evaluatie achteraf drukten verschillende deelnemers uit dat ze het spijtig vonden om “maar” twee workshops te kunnen volgen. Bij de voorbereiding van de studiedag was de diversiteit aan benaderingswijzen al opgevallen en ook onze titel “Vele brillen…” verwees er al naar. Vandaar dat op het einde van de studiedag het vervolgproject “Ten huize van..” werd voorgesteld.

Na de paasvakantie 2014 zullen, verspreid over tien maanden de tien workshopbegeleiders een sessie van twee uur in hun eigen organisatie (“Ten huize van...”) begeleiden. Deze formule biedt het extra voordeel dat ter plaatse een beter contact mogelijk is met ontwikkeld materiaal, ruimtes, betrokken medewerkers,… Iedereen kan intekenen op de volledige lijst, ook wie de studiedag niet gevolgd heeft.

Dit aanbod is een samenwerking van CCV Regio Caritas en Caritas Vlaanderen. We hopen dat zowel leidinggevenden als medewerkers over de afdelingen heen van dit aanbod gebruik zullen maken om dit als een leermoment in te zetten als inspiratie voor de eigen werking.

 


 

Alle sessies op een rij

Klik op de titel van een sessie voor meer informatie.

Klopt wat je doet met wie je zegt te zijn? Deze 10 woorden vatten de kern weer van de identiteit van een sociale onderneming. We schetsen het traject waarin medewerkers zich letterlijk uitspreken over de waarden die ze centraal wensen te stellen in hun organisatie. Deze verhalen tonen dat er in de dagelijkse werking waarden aanwezig zijn die het loutere planmatige overstijgen. Zorg overstijgt het louter afhandelen van efficiënte procedures en heeft in essentie te maken met zingeving, met de wijze waarop mensen dagelijks zin zoeken, krijgen, beleven ... in zorg. We schetsen dit verhaal met de bril op van de organisatie ethiek.

Eind 2008 startte in alle scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde in België een breed identiteitsproces. Dialoog was hierbij het sleutelwoord. Dit proces zit momenteel in een tweede fase waarin twee uitdagingen voorliggen: ‘doen wat we zeggen’ en ‘verdiepen wie we zijn’. In deze workshop schetsen we kort de afgelegde weg en gaan we dieper in op de tweede uitdaging: hoe vandaag het gesprek over bezieling en christelijke inspiratie zo zinvol en zo breed mogelijk aangaan?

Nadat het woonzorgcentrum 15 jaar bestond, wensten wij graag meer inhoud te geven aan een kwalitatieve omgang met onze bewoners Hiervoor is een nieuwe visie ontwikkeld die door alle betrokken partijen, bewoners, familieleden en medewerkers, is opgesteld en dus gedragen wordt door alle actoren.
Een visie opmaken is niet zo moeilijk, deze waarmaken is een des te grotere uitdaging. Vertrekkende vanuit het woord ‘respect’, waarbij iedere letter staat voor een waarde die als belangrijk wordt ervaren in onze voorziening, worden deze waarden verder uitgewerkt. De inhoud wordt voortdurend toegepast: ten aanzien van bewoners, zodat zij weten wat ze mogen verwachten én ten aanzien van medewerkers, zodat zij zich kunnen engageren.

Op zoek naar een nieuwe naam en missie, werd in de woonzorggroep GVO in 2010 een identiteitsproject opgestart met ‘organisatiemaieutiek’ als gekozen methodiek. Het werd een boeiende ontdekkingstocht met verrassende resultaten. Het project ‘Tobit’ dat in 2012 is opgestart, zet deze tocht voort in de dagelijkse praktijk van de zorg voor ouderen.

 


 

Praktisch

Kostprijs

20 euro per sessie
90 euro voor de 5 sessies
Wie inschrijft krijgt eenmalig het cahier extra.

Inschrijven

Inschrijven gebeurd via de website van CCV - Regio Caritas.
U bent definitief ingeschreven na storting van het exacte bedrag op BE64 4220 0255 0152 met vermelding van uw naam.

Info inhoudelijk

Jan Verbanck, VOCA Training & Consult
jan [dot] verbanck [at] voca [dot] be, 016 40 41 01

Info praktisch

Tanja Milos, CCV-Caritas
tanja [dot] milos [at] ccv [dot] be, 016 38 98 91