News

www.caritasvlaanderen.be

De website waarop je je momenteel bevindt, wordt niet meer onderhouden.
Graag verwijzen we je door naar www.caritasvlaanderen.be !

We hopen je op een eenvoudige manier meer te laten ontdekken over onze werking, onze expertise en onze projecten.

Met een verfriste stijl, up-to-date informatie en een duidelijke structuur willen we je antwoorden bieden op jouw vragen.

Dak- en huisloosheid is, zeker wanneer we kijken naar jongeren, nog steeds een onderbelicht fenomeen. Studies in de laatste jaren zijn evenwel duidelijk; de situatie is kritiek. Dankzij die studies komt er langzaamaan meer en meer aandacht voor dit probleem.

Vandaag had een belangrijke dag moeten worden voor ouders van kinderen met psychologische moeilijkheden. De terugbetaling van eerstelijnspsychologische hulpverlening is officieel een feit. Maar de huidige regeling mist haar doel volledig. Caritas dringt aan op een snelle bijsturing.

 

De staking in de Belgische gevangenissen houdt intussen al meer dan twee weken aan. Twee weken waarin de gedetineerden geen bezoek meer mogen ontvangen, waarin dagelijkse wandelingen geschrapt worden, douchen moeilijker wordt en de maaltijdmomenten verengd worden tot een voedselbedeling.

In het kader van de MEHOBEL-studie werd verkennend onderzoek uitgevoerd naar verborgen dak- en thuisloosheid in Vlaanderen. Caritas vindt die resultaten alarmerend. Vooral lokale besturen spelen hun rol nog te weinig, vaak omwille van een gebrek aan kennis.

Kinderen opvoeden is voor veel ouders iets wat hen trots en gelukkig maakt. Tegelijk vraagt het extra tijd en (financiële) inspanningen en is het voor 1 op 5 emotioneel en lichamelijk uitputtend. Beroep kunnen doen op mensen rond je en weten dat je niet alleen bent, is voor vele ouders van groot belang. Net daar wordt het nog moeilijker voor ouders in een kwetsbare situatie.

Via een steekproef bij jeugdhulpvoorzieningen in Vlaanderen, stelt Caritas Vlaanderen vast dat de overgang voor jongeren die een jeugdhulpvoorziening verlaten vaak niet van een leien dakje verloopt. Caritas ging na wat jongeren niet zelf, dus zonder hulp van derden, kunnen aankopen of kunnen voorzien. De resultaten van deze bevraging zijn alarmerend en oplossingen zijn dringend nodig.

Het onderzoek van de Deen Lars Benjaminsen is ook voor ons land een belangrijke leidraad. Het aantal jongeren in dak- en thuisloosheid blijft stijgen, maar exacte cijfers zijn er niet. Opvallend is dat de helft van hen niet uit een kwetsbaar gezin komt. Andere factoren blijken belangrijke triggers voor dak- en thuisloosheid.

In de context van zorg- en welzijnsvoorzieningen komen vaak diepmenselijke thema’s aan bod. Zorgvragers stellen de zogenaamde 'trage vragen’, maar het is voor zorgverleners niet evident om tijd en ruimte te maken voor dergelijke vragen. Om zorgverleners te ondersteunen en toe te rusten om dit gesprek over levensvragen niet uit de weg te gaan, ontwikkelden we de Spiritwijzer.

De bisschoppen van België roepen, naar aanleiding van de opvang van Syrische vluchtelingen via de Belgische erkende erediensten, op tot solidariteit met vluchtelingen in ons land.

Pagina's