Thuiszorg en kraamhulp ook noodzakelijk voor kwetsbare jonge ouders

Net als na de geboorte van haar eerste zoon, vertrok Kate Middleton na haar jongste bevalling de dag zelf uit het ziekenhuis. En net als twee jaar terug wordt dit bij ons aangegrepen om de verblijfsduur in een ziekenhuis na een bevalling in vraag te stellen. Verschil is evenwel dat minister van Volksgezondheid intussen een ligduurverkorting voorop gesteld heeft. Concreet gaat het om een ligduurvermindering van 0,5 dagen in 2015 tot een volledige dag in 2016. In totaal zou zo een structurele besparing van € 14,078 miljoen  gerealiseerd kunnen worden.

Caritas Vlaanderen toonde zich in het verleden al positief over een verkorting na een standaard bevalling. “Een lagere factuur voor de overheid, vertaalt zich waarschijnlijk ook in een lagere factuur voor de patiënt”, stelt Thijs Smeyers, stafmedewerker Armoede bij Caritas Vlaanderen. “Die lagere factuur is uiteraard interessant voor mensen die het al niet zo breed hebben.”

Toch maakt Caritas, opnieuw, kanttekeningen. “Een verkorting van de gemiddelde verblijfsduur na een bevalling is enkel mogelijk wanneer er een gelijkwaardige investering volgt in de thuiszorgen, zoals kraamzorg en gezinshulp. Voor het aanbrengen van bepaalde technieken rond baden en verproperen, het ondersteunen van borstvoeding enzoverder is uitgebreide thuiszorg noodzakelijk. Extra hulp in het gezin of ondersteuning bij de dagelijkse taken, zijn eveneens van groot belang willen we elk kind de kansen geven die hij of zij verdient.”

“Mensen in armoede stappen daarnaast zelf ook niet gauw naar een hulporganisatie. Willen we hen meenemen in dit verhaal, dan moeten we volop inzetten op pre- en postnatale begeleiding en ondersteuning, zodat zij makkelijk hun weg vinden.”

Caritas Vlaanderen maakte deze bemerkingen in het verleden al meermaals. “In 2013 reageerden we ermee op de eerste plannen na de geboorte van de Britse kroonopvolger. Toenmalig minister van Volksgezondheid Onkelinx beloofde toen dat er voor het uitvoeren van een verkorting ‘eerst zou worden gezorgd voor een echte postnatale en familiale, sociaal rechtvaardige en toegankelijke follow-up’. Toen in 2014 de plannen concreet werden, herinnerden we minister De Block aan die belofte. Op die brief kregen we tot op heden echter geen antwoord”, besluit Smeyers.

Elk kind evenveel kansen geven, houdt in dit geval in dat we daadwerkelijk inzetten op de zo noodzakelijke thuiszorg en haar toegankelijk maken voor elk van ons. Wij hopen dan ook dat de uitgespaarde middelen hun weg zullen vinden naar de bevoegdheidsniveaus die in staan voor de uitbouw van een degelijk en toegankelijk netwerk voor kraamzorg en gezinsondersteuning. Overleg tussen de verschillende regeringen wordt dan ook bijzonder urgent willen we de meest kwetsbaren niet nogmaals in de kou zetten.