Nieuwe kinderbijslag legt juiste accenten

Caritas Vlaanderen reageert positief de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag zoals ze op 28 mei werd voorgesteld. Caritas stelt zich wel nog vragen bij de participatietoeslagen voor het onderwijs en kijkt uit naar de inkomensdefinitie die de Vlaamse Overheid zal hanteren. 


“Het is alvast bijzonder positief dat er niet langer gekeken wordt naar statuten, maar naar het feitelijke inkomen van ouders”, reageert Thijs Smeyers, stafmedewerker armoede en sociaal beleid bij Caritas Vlaanderen. “We kijken wel uit naar de definitie die de Vlaamse Overheid zal hanteren. Kijken ze enkel naar het bruto inkomen, of wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld inkomen uit onroerende goederen?” Een uniforme inkomensdefinitie, waar Caritas Vlaanderen al meerdere jaren om vraagt, dringt zich op.

Over het basisbedrag en de sociale toeslagen, is Caritas Vlaanderen alvast positief. “Een goed basisbedrag voor elk kind, wordt aangevuld met stevige sociale toeslagen. De Vlaamse Regering heeft hier een mooi evenwicht gevonden tussen de kinderbijslag als kindpremie en als middel tegen armoede.”, aldus Smeyers.

Caritas Vlaanderen maakt zich wel zorgen over de koppeling van een participatiepremie aan de aanwezigheid op school. Thijs Smeyers: “Net als andere armoedeorganisaties, stellen we ons de vraag of dit de beste manier is om kinderen op de schoolbanken te krijgen. We begrijpen dat de Regering hier moest tegemoetkomen aan bepaalde eisen. Het lijkt ons beter om structureler te investeren in de relatie tussen kwetsbare gezinnen en de schoolomgeving. Hier bestaan verschillende mooie projecten, die goede resultaten halen. Wij stellen ons de vraag of de investering niet beter rechtstreeks naar dergelijke initiatieven zou moeten gaan.”