Na Göteborg: jongerenarmoede terugdringen door gemaakte beloftes snel uit te voeren

Na de goedkeuring van de tekst van de Europese Pijler van Sociale Rechten tijdens de Europese Top in Göteborg, moeten de beloftes uit die tekst nu ook snel waargemaakt worden. Dat zegt Caritas België, verwijzend naar het stijgend aantal jongeren in armoede in de EU. Europees Parlementslid en Hoofdonderhandelaar vanuit het Europees Parlement voor de Europese Pijler van Sociale Rechten Tom Vandenkendelaere (CD&V, EPP) onderschrijft de dringende oproep vanuit Caritas.

Maar liefst 30% van de Europese jongeren leeft vandaag in armoede. In heel Europa worden Caritas-organisaties dagelijks met de gevolgen van het ontbreken van een echt Europees sociaal beleid geconfronteerd. Dat blijkt uit een nieuw Europees Caritas rapport, Caritas Cares, gebaseerd op ervaringen van Caritas-organisaties werkzaam in 17 Europese landen.

“We zien heel duidelijk dat jonge, alleenstaande ouders – vooral mama’s – een groot risico lopen op armoede”, verduidelijkt Thijs Smeyers, coördinator Politiek en Beleid bij Caritas België. “Daarnaast zijn volgens het rapport ook jonge migranten en vluchtelingen en jongeren met een fysieke of mentale beperking in zowat alle Europese landen kwetsbaarder voor armoede en sociale uitsluiting. Ook komt elke Europese jongere in aanraking met discriminatie. Tot slot zien we een groter wordende groep jongeren die hun kinderwens afstemmen op de stabiliteit die ze hebben in hun leven; wat al te vaak op uitstellen neerkomt.”

 “Deze generatie jongeren dreigt voor het eerst in de moderne geschiedenis slechter af te zijn dan de vorige generatie. We spreken niet snel van een verloren generatie, maar als we niets doen dan kan het wel deze richting uitgaan.” De Europese Pijler van Sociale Rechten biedt volgens Caritas België een belangrijke kans om dit aan te pakken. “Het zou jammer zijn mocht deze initiatief op de stapel met eerdere pogingen tot een sociaal Europa komen, onder meer in gezelschap van het Europees Sociaal Handvest”, stelt Smeyers. “Om de sociale dimensie van Europa te versterken, moeten we vanaf morgen aan de slag om alle principes die in de goedgekeurde Pijler beschreven worden uit te voeren.”

CD&V-Europarlementslid Tom Vandenkendelaere, die vanuit het Europees Parlement hoofdonderhandelaar was voor de Europese Pijler, onderschrijft de bekommernissen van Caritas. “De nieuwe Pijler moet een sociale handleiding vormen voor de lidstaten en de Europese instellingen”, legt Vandenkendelaere uit. “Europa moet ook op sociaal vlak de leiding nemen en alle EU-burgers de sociale bescherming bieden waar ze recht op hebben.”

Vandenkendelaere is dan ook heel vastbesloten over de volgende stappen. “We mogen niet wachten om met de 20 basisprincipes uit de Sociale Pijler aan de slag te gaan. Het politieke proces is vandaag geëindigd, maar daarmee zijn we nog niet rond. Integendeel, het echte werk begint nu pas. Ik reken op al mijn collega’s om deze Europese Pijler van Sociale Rechten om te zetten in concrete beleidsdaden. En de steun van middenveldorganisaties, zoals Caritas, zullen we daarbij zeker kunnen gebruiken.”