Nieuws

Kinderen opvoeden is voor veel ouders iets wat hen trots en gelukkig maakt. Tegelijk vraagt het extra tijd en (financiële) inspanningen en is het voor 1 op 5 emotioneel en lichamelijk uitputtend. Beroep kunnen doen op mensen rond je en weten dat je niet alleen bent, is voor vele ouders van groot belang. Net daar wordt het nog moeilijker voor ouders in een kwetsbare situatie.

Via een steekproef bij jeugdhulpvoorzieningen in Vlaanderen, stelt Caritas Vlaanderen vast dat de overgang voor jongeren die een jeugdhulpvoorziening verlaten vaak niet van een leien dakje verloopt. Caritas ging na wat jongeren niet zelf, dus zonder hulp van derden, kunnen aankopen of kunnen voorzien. De resultaten van deze bevraging zijn alarmerend en oplossingen zijn dringend nodig.

Het onderzoek van de Deen Lars Benjaminsen is ook voor ons land een belangrijke leidraad. Het aantal jongeren in dak- en thuisloosheid blijft stijgen, maar exacte cijfers zijn er niet. Opvallend is dat de helft van hen niet uit een kwetsbaar gezin komt. Andere factoren blijken belangrijke triggers voor dak- en thuisloosheid.

In de context van zorg- en welzijnsvoorzieningen komen vaak diepmenselijke thema’s aan bod. Zorgvragers stellen de zogenaamde 'trage vragen’, maar het is voor zorgverleners niet evident om tijd en ruimte te maken voor dergelijke vragen. Om zorgverleners te ondersteunen en toe te rusten om dit gesprek over levensvragen niet uit de weg te gaan, ontwikkelden we de Spiritwijzer.

De bisschoppen van België roepen, naar aanleiding van de opvang van Syrische vluchtelingen via de Belgische erkende erediensten, op tot solidariteit met vluchtelingen in ons land.

Na de goedkeuring van de tekst van de Europese Pijler van Sociale Rechten in Göteborg, moeten de beloftes uit die tekst nu snel waargemaakt worden. Dat zegt Caritas België, verwijzend naar het stijgend aantal jongeren in armoede in de EU. De Hoofdonderhandelaar voor de Sociale Pijler in het Europees Parlement onderschrijft intussen de dringende oproep vanuit Caritas.

Naar aanleiding van de Europese Sociale Top op 17 november in Göteborg, roepen Caritas Europa en Caritas België Europa op om meer aandacht te besteden aan jongeren in armoede. Een Europese Caritas-studie waarschuwt intussen voor het toenemend aantal jongeren in armoede en benoemt ook een nieuw fenomeen: de ‘SINKIES’.

Op 17/10, Internationale Dag van Verzet tegen Armoede, vraagt Caritas Europa aan alle regeringsleiders om meer in te zetten op armoedebestrijding.

Op basis van de jaarlijkse tweedaagse vergadering van het vicarissenoverleg van Caritas werden beleidsaanbevelingen geformuleerd om adequaat te antwoorden op de vermaatschappelijking van de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen.

De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

Pagina's