Opdrachtverklaring Caritas Vlaanderen

Caritas Vlaanderen behoort tot het wereldwijde Caritasnetwerk van Caritas Internationalis van de Rooms-Katholieke Kerk.

Caritas Vlaanderen wil Gods Liefde uitdrukken en laat zich inspireren door de evangelische waarden van mededogen, rechtvaardigheid en solidariteit.

Caritas Vlaanderen bouwt mee aan een samenleving die gebaseerd is op liefde voor de mens, waar niemands rechten worden geschonden en waar iedereen kansen krijgt om er in vrijheid en verantwoordelijkheid ten volle aan deel te nemen.

Caritas Vlaanderen ondersteunt gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en organisaties en groepen die opkomen voor de erkenning van de rechten van kwetsbare mensen, met een voorkeursoptie voor de armen.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert het vrijwillig engagement in onze samenleving.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert pastorale en spirituele zorg in het veld van gezondheid en welzijn.

Caritas Vlaanderen richt zich zowel op de katholieke gemeenschap als op de bredere samenleving en vindt hier partners voor de realisatie van haar doelstellingen.