• Spiritwijzer

  Ontdek de Spiritwijzer: een zinvol werkinstrument om in zorgvoorzieningen levensvragen op het spoor te komen.

  Lees meer en bestel

 • Caritas International Volunteering Program

  Are you interested in voluntary work and is a foreign experience not scaring you off?

  Then discover our brand new

  International Volunteering Program

 • Roma: liever kwijt dan rijk?

  De documentaire On the Edge of Happiness brengt het leven van enkele dakloze Bulgaren in Gent, in beeld. Tegelijk brengt Will Mathijs de West-Europese houding tegenover Roma ongemeen scherp onder de aandacht. Een wake-up-call voor het beleid; meteen de reden waarom Caritas Vlaanderen deze film mee financierde.

  > Lees verder

 • Caritas zkt Vrijwilliger

  Deze nieuwe Housing Café-vrijwilligers begeleiden erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning. Vandaag volgen ze vorming over huurwaarborg, OCMW-steun, omgaan met discriminatie en zoveel meer.

  > Zelf vrijwilliger worden?

 • 10.000 vluchtelingen zoeken een huurwoning

  Een correcte woning is de eerste noodzakelijke stap naar integratie.

  U bent eigenaar? Uw woning is nog beschikbaar? Word solidaire huiseigenaar!

  Meer weten?

 • Kwetsbare jonge ouders ondersteunen

  Verschillende beleidsthema's raken op één of andere wijze de leefwereld van jonge ouders met kinderen. De kinderopvang wordt hervormd, het ziekenhuisverblijf na een bevalling ingekort, etc. Caritas Vlaanderen speelt in op al deze thema's en probeert de overheid bewust te maken van de noden van en moeilijkheden binnen kwetsbare jonge gezinnen.

  > Lees verder

Nieuws

De bisschoppen van België roepen, naar aanleiding van de opvang van Syrische vluchtelingen via de Belgische erkende erediensten, op tot solidariteit met vluchtelingen in ons land.

Na de goedkeuring van de tekst van de Europese Pijler van Sociale Rechten in Göteborg, moeten de beloftes uit die tekst nu snel waargemaakt worden. Dat zegt Caritas België, verwijzend naar het stijgend aantal jongeren in armoede in de EU. De Hoofdonderhandelaar voor de Sociale Pijler in het Europees Parlement onderschrijft intussen de dringende oproep vanuit Caritas.

Naar aanleiding van de Europese Sociale Top op 17 november in Göteborg, roepen Caritas Europa en Caritas België Europa op om meer aandacht te besteden aan jongeren in armoede. Een Europese Caritas-studie waarschuwt intussen voor het toenemend aantal jongeren in armoede en benoemt ook een nieuw fenomeen: de ‘SINKIES’.

Op 17/10, Internationale Dag van Verzet tegen Armoede, vraagt Caritas Europa aan alle regeringsleiders om meer in te zetten op armoedebestrijding.

Op basis van de jaarlijkse tweedaagse vergadering van het vicarissenoverleg van Caritas werden beleidsaanbevelingen geformuleerd om adequaat te antwoorden op de vermaatschappelijking van de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen.

De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

kinderopvang

De extra investering van 30 miljoen euro in nieuwe kinderopvangplaatsen en in de omkadering van kansarme gezinnen met onder andere kind- en ouderactiviteiten via de KOALA-oproep is belangrijk en nodig. Maar om de Vlaamse kinderopvang toegankelijk te maken voor gezinnen in kansarmoede zijn ook structurele maatregelen nodig. De bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede, verwacht aan het eind van deze maand, schept hoge verwachtingen.

De juridische eerstelijnsbijstand wordt hervormd en dat creëert kansen voor een sterkere sociale rechtshulp. Want er is werk aan de winkel: de huidige juridische eerstelijnsbijstand staat bol van drempels die de toegang voor kwetsbare groepen moeilijk maakt. Caritas Vlaanderen zocht uit wat de hervorming betekent voor mensen in armoede en peilde naar de rol van de Vlaamse justitiehuizen.