• Over de muur

  Dak- en thuisloosheid bij jongeren is nog steeds een onderbelicht fenomeen. Vanuit Caritas Vlaanderen willen we bijdragen aan oplossingen die broodnodig zijn. Op deze studiedag lichten we internationale praktijken toe in de strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren.

  >> Lees meer

 • Spiritwijzer

  Ontdek de Spiritwijzer: een zinvol werkinstrument om in zorgvoorzieningen levensvragen op het spoor te komen.

  Lees meer en bestel

 • Caritas International Volunteering Program

  Are you interested in voluntary work and is a foreign experience not scaring you off?

  Then discover our brand new

  International Volunteering Program

 • Caritas zkt Vrijwilliger

  Deze nieuwe Housing Café-vrijwilligers begeleiden erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning. Vandaag volgen ze vorming over huurwaarborg, OCMW-steun, omgaan met discriminatie en zoveel meer.

  > Zelf vrijwilliger worden?

 • Kwetsbare jonge ouders ondersteunen

  Verschillende beleidsthema's raken op één of andere wijze de leefwereld van jonge ouders met kinderen. De kinderopvang wordt hervormd, het ziekenhuisverblijf na een bevalling ingekort, etc. Caritas Vlaanderen speelt in op al deze thema's en probeert de overheid bewust te maken van de noden van en moeilijkheden binnen kwetsbare jonge gezinnen.

  > Lees verder

Nieuws

In de context van zorg- en welzijnsvoorzieningen komen vaak diepmenselijke thema’s aan bod. Zorgvragers stellen de zogenaamde 'trage vragen’, maar het is voor zorgverleners niet evident om tijd en ruimte te maken voor dergelijke vragen. Om zorgverleners te ondersteunen en toe te rusten om dit gesprek over levensvragen niet uit de weg te gaan, ontwikkelden we de Spiritwijzer.

De bisschoppen van België roepen, naar aanleiding van de opvang van Syrische vluchtelingen via de Belgische erkende erediensten, op tot solidariteit met vluchtelingen in ons land.

Na de goedkeuring van de tekst van de Europese Pijler van Sociale Rechten in Göteborg, moeten de beloftes uit die tekst nu snel waargemaakt worden. Dat zegt Caritas België, verwijzend naar het stijgend aantal jongeren in armoede in de EU. De Hoofdonderhandelaar voor de Sociale Pijler in het Europees Parlement onderschrijft intussen de dringende oproep vanuit Caritas.

Naar aanleiding van de Europese Sociale Top op 17 november in Göteborg, roepen Caritas Europa en Caritas België Europa op om meer aandacht te besteden aan jongeren in armoede. Een Europese Caritas-studie waarschuwt intussen voor het toenemend aantal jongeren in armoede en benoemt ook een nieuw fenomeen: de ‘SINKIES’.

Op 17/10, Internationale Dag van Verzet tegen Armoede, vraagt Caritas Europa aan alle regeringsleiders om meer in te zetten op armoedebestrijding.

Op basis van de jaarlijkse tweedaagse vergadering van het vicarissenoverleg van Caritas werden beleidsaanbevelingen geformuleerd om adequaat te antwoorden op de vermaatschappelijking van de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen.

De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

kinderopvang

De extra investering van 30 miljoen euro in nieuwe kinderopvangplaatsen en in de omkadering van kansarme gezinnen met onder andere kind- en ouderactiviteiten via de KOALA-oproep is belangrijk en nodig. Maar om de Vlaamse kinderopvang toegankelijk te maken voor gezinnen in kansarmoede zijn ook structurele maatregelen nodig. De bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede, verwacht aan het eind van deze maand, schept hoge verwachtingen.