• Roma: liever kwijt dan rijk?

  De documentaire On the Edge of Happiness brengt het leven van enkele dakloze Bulgaren in Gent, in beeld. Tegelijk brengt Will Mathijs de West-Europese houding tegenover Roma ongemeen scherp onder de aandacht. Een wake-up-call voor het beleid; meteen de reden waarom Caritas Vlaanderen deze film mee financierde.

  > Lees verder

 • Armoede bij jonge gezinnen neemt toe

  Caritas blijft een toename zien van jonge gezinnen, vooral jonge alleenstaande moeders, zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Steeds vaker wordt hulp gevraagd voor basisondersteuning zoals babyverzorging of schoolactiviteiten.

  > Lees verder

 • Op de barricade

  Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede, hebben een grotere kans in contact te komen met jeugdhulpverlening. Maar is die grotere kans op zich onterecht of is het net een goede zaak? Caritas Vlaanderen organiseert een studiedag met boekvoorstelling rond dit thema.

  > Programma en inschrijven

 • Caritas zkt Vrijwilliger

  Deze nieuwe Housing Café-vrijwilligers begeleiden erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning. Vandaag volgen ze vorming over huurwaarborg, OCMW-steun, omgaan met discriminatie en zoveel meer.

  > Zelf vrijwilliger worden?

 • 10.000 vluchtelingen zoeken een huurwoning

  Een correcte woning is de eerste noodzakelijke stap naar integratie.

  U bent eigenaar? Uw woning is nog beschikbaar? Word solidaire huiseigenaar!

  Meer weten?

 • Charter Armoede in Woonzorgcentra

  Caritas Vlaanderen ontwikkelde een Charter dat de armoedeproblematiek in de residentiële ouderenzorg aankaart. Dit Charter Armoede in Woonzorgcentra reikt woonzorgcentra 13 punten aan waarop zij kunnen inzetten om armoede en sociale uitsluiting in hun voorziening aan te pakken.

  > Lees meer

 • Kwetsbare jonge ouders ondersteunen

  Verschillende beleidsthema's raken op één of andere wijze de leefwereld van jonge ouders met kinderen. De kinderopvang wordt hervormd, het ziekenhuisverblijf na een bevalling ingekort, etc. Caritas Vlaanderen speelt in op al deze thema's en probeert de overheid bewust te maken van de noden van en moeilijkheden binnen kwetsbare jonge gezinnen.

  > Lees verder

 • PREZO en Pastorale Zorg

  “Spreken de prezorianen ook pastoriaans?”

  De afgelopen jaren zette Zorgnet Vlaanderen sterk in op PREZO Woonzorg, een nieuw kwaliteitssyteem voor woonzorgcentra. PREZO biedt een aanzet om pastorale en spirituele zorg op een kwalitatieve wijze te integreren in het zorgaanbod.

  >> Lees verder

Nieuws

De juridische eerstelijnsbijstand wordt hervormd en dat creëert kansen voor een sterkere sociale rechtshulp. Want er is werk aan de winkel: de huidige juridische eerstelijnsbijstand staat bol van drempels die de toegang voor kwetsbare groepen moeilijk maakt. Caritas Vlaanderen zocht uit wat de hervorming betekent voor mensen in armoede en peilde naar de rol van de Vlaamse justitiehuizen.

Terechte verontwaardiging bij Patrick Loobuyck gisteren in De Standaard (dS, 08/05/2017). Naar aanleiding van de minnelijke schikking die arts Stefaan Van Gool kon afsluiten, refereert Loobuyck aan Michael Sandel, filosoof aan Harvard University: “Hoe groot het verschil in rijkdom ook is, in de samenleving moeten mensen als gelijken met elkaar kunnen omgaan”. Wie arm is mag vandaag vooral veel minder dan wie geld heeft. Hij moet vooral zelfs meer.

De documentaire On the Edge of Happiness speelt vanaf vandaag in de Belgische zalen. Een prachtig gemaakte documentaire die het leven van enkele dakloze Bulgaren, op zoek naar een betere toekomst in Gent, in beeld brengt. Tegelijk brengt Will Mathijs de West-Europese houding tegenover Roma ongemeen scherp onder de aandacht. Een wake-up-call voor het beleid; meteen de reden waarom Caritas Vlaanderen deze film mee financierde.

Ook Caritas Vlaanderen is haar vele vrijwilligers deze week ontzettend dankbaar. En we zetten ze uitgebreid in de, spreekwoordelijke, bloemetjes. Alle energie die zij aan ons en aan zovele andere mensen geven, krijgen ze van ons dubbel terug... Vandaag laten we Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, alvast aan het woord.

Los van de discussie over armoedecijfers blijft Caritas een toename zien van jonge gezinnen, vooral jonge alleenstaande moeders, zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Steeds vaker wordt hulp gevraagd voor basisondersteuning zoals babyverzorging of schoolactiviteiten.

Een nieuwe CO2-taks, extra belastingen op houtkachels en op huishoudbrandstof tot een algemene CO2-taks voorgesteld door een groep wetenschappers. Reden genoeg om er op te wijzen dat een klimaatbeleid ook kan samen met een sociaal beleid. Het is en/en, niet of/of.

 

In 2016 bereikten 374.802 migranten Europa, waarvan 351.080 over zee en 23.722 over land. 2016 werd, wat betreft het Middellandse Zeegebied, het dodelijkste jaar met minstens 4.715 doden. Diegenen die hun Odyssee overleefden en nu ergens in of aan de rand van de Europese Unie zijn beland, hebben grote behoefte aan hulp en solidariteit.

 

Lore, onze stagiaire, beleeft haar favoriete tijd van het jaar. Maar dit jaar staat ze wel stil bij mensen die niet kunnen deelnemen aan het jaarlijkse feestgedruis. Ze roept lokale besturen dan ook op om extra aandacht te hebben voor de participatie van mensen uit kwetsbare groepen.