Noodhulp en wederopbouw

Caritas International schenkt leven en hoop in alle uithoeken van de wereld aan mensen die door conflicten of rampen in nood zijn. De zwaksten onder hen, vooral kinderen en vrouwen of de armsten krijgen extra aandacht.

Caritas International doet meer dan wat traditioneel als crisishulp bestempeld wordt. Wanneer de eerste noodhulp gelenigd is, gaat ze verder met heropbouw- en ontwikkelingsprojecten.

Zo wil ze deze mensen de kans geven om opnieuw een menswaardig leven op te bouwen en ze onafhankelijk maken van humanitaire hulp.

Lees verder >>

Asiel en Migratie

In België ondersteunt Caritas International de migranten door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject. Caritas verdedigt hun rechten en zoekt met hen mee naar duurzame oplossingen in België of elders.

Trouw aan haar motto, richt Caritas International zich in haar steunprogramma's op het helpen van de meest kwetsbaren en voert ze haar missie uit zonder onderscheid van ras, nationaliteit of geslacht noch van politieke, religieuze of filosofische overtuigingen.

Lees verder >>

 


 

Ik wil helpen

  • Een gift

U kan een overschrijving maken op het nummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas International of in alle veiligheid een online gift overmaken met behulp van een kredietkaart of via homebanking.

Lees meer >>

  • Een (duo)legaat

Solidariteit met kansarmen is belangrijk voor u. Ook als u er niet meer bent, kunt u kwetsbare groepen blijven steunen door Caritas International in uw testament op te nemen.

Lees meer >>