Vluchtelingenhulp in België

 

Ook bij ons, in Vlaanderen en België, is hulp aan vluchtelingen en asielzoekers nuttig en nodig. Velen voorspellen dat wat vandaag gebeurt slechts een voorbode is van vele mensen op de vlucht.

Als belangrijkste tip geldt, dat je jezelf best informeert voor je een initiatief op touw zet. Daartoe hieronder alvast wat mogelijkheden en organisaties op een rijtje.

 


 

Financiële giften

Koken kost geld. Zoals steeds zijn er enerzijds noden die niet ingevuld kunnen worden via inzamelacties, maar waar financiële middelen voor nodig zijn. Anderzijds is het overmaken van een bijdrage ook de meest eenvoudige manier om effectieve steun te verlenen.

  • Caritas International zorgt voor opvang, begeleiding en integratie van vluchtelingen en asielzoekers hier bij ons.
  • Dokters van de Wereld staat vluchtelingen hier bij ons bij met medische zorgen.
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen zoekt extra middelen voor hun Startpunt. De asielzoekers die zich op hun eerste dag in België bij de Dienst Vreemdelingenzaken laten registreren, krijgen hier ’s middags een eenvoudige maaltijd en noodzakelijke informatie over hun asielprocedure.

 


 

Materiële giften

  • De opvangcentra van Fedasil hebben elk een vestiaire waar de bewoners kleding kunnen krijgen. In het opvangcentrum worden ook activiteiten georganiseerd om de asielzoekers een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. De opvangcentra zijn hiervoor vaak op zoek naar materiaal dat zij kunnen gebruiken. Op de website van Fedasil worden bij elk opvangcentrum specifieke noden aangehaald.
  • Ook het Rode Kruis zorgt voor opvang van asielzoekers. Zij geven eveneens graag mee hoe je kan helpen.
  • In vele steden en gemeenten bestaan lokale initiatieven waar kleding, dekens,... meer dan welkom zijn. Neem contact op met je gemeente of parochie voor meer informatie. Je kan ook een kijkje nemen op dit overzicht van lokale vrijwilligersgroepen voor vluchtelingen.
  • Wereldmissiehulp zamelt textiel in voor projecten zowel in België als elders in de wereld. Je kan kleding deponeren in één van hun gekende rode kledingcontainers. Via hun website vind je er zeker ééntje in je buurt.

 


 

Opvang van vluchtelingen

Caritas is blijvend op zoek naar huiseigenaars met de vraag hun woning of appartement te verhuren aan Caritas en zo ter beschikking te stellen voor vluchtelingen.

Vluchtelingen opvangen in de thuisomgeving is niet mogelijk. Vaak maakten zij traumatische ervaringen door, die gepaste begeleiding noodzakelijk maken. Ze zitten nog in de asielprocedure en weten nog niet of zij ook in België zullen kunnen blijven. Zo heeft het ontvangen van een negatieve beslissing een zware impact op een asielzoeker, die hiervoor best begeleid wordt door gespecialiseerde hulpverleners.

 


 

Vrijwilligerswerk

Ook hier in België is veel zinvol vrijwilligerswerk te verrichten.

  • Je kan bij Caritas kan terecht als vrijwilliger. Wij zoeken vrijwilligers voor de begeleiding van families die verblijfsdocumenten kregen of voor de opvang van asielzoekers. Je kan je alvast registreren, het vrijwilligersprogramma start binnen afzienbare tijd. Daarnaast zoeken we ook vrijwillige handen in onze eigen opvangcentra.
  • Je kan ook contact opnemen met het OCMW van jouw gemeente of met een opvangcentrum in je buurt. Ook zij kunnen vaak vrijwilligers gebruiken.
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen beschikt over een uitgebreid overzicht van lokale initiatieven waar vrijwilligers aan de slag kunnen.