Caritas Standpunt

In de Caritas Standpunten bundelt Caritas haar voorstellen en ideeën rond een bepaald thema De ‘Caritas Standpunten’ geven inzicht in specifieke thema’s aan de hand van recente onderzoeken, publicaties, gesprekken met experts of eigen ervaring. Aan de hand van die kennis bundelen de Belgische leden van de Caritas-familie standpunten en aanbevelingen naar de verschillende overheden toe.

 


CaritasStandpunt Huisvesting voor meest kwetsbaren - 2016


Een dak boven het hoofd. Een stevig dak. Betrouwbaar en betaalbaar. Een dak dat bescherming biedt. Dat mensen welkom heet. Een dak, klaar voor de toekomst.

Het recht op wonen is in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel zeker niet voor iedereen gerealiseerd. Wie huisvesting heeft is er, zeker op de huurmarkt, niet altijd goed aan toe. Zo is 16% van de private huurwoningen en 17% van sociale huurwoningen in slechte staat. Discriminatie blijft een probleem. Mensen in dak- en thuisloosheid hebben nood aan meer ondersteuning.

De situatie is ernstig.

Aan de hand wetenschappelijk onderzoek en eigen ervaringen, schetsen de leden van de Belgische Caritasfamilie een beeld van de problemen en tendenzen op enkele deelvlakken van het huisvestingsbeleid.

Om het beleid te ondersteunen, reiken we daarnaast mogelijke oplossingen aan. Zo wil Caritas Vlaanderen, geïnspireerd door de sociale leer van de Kerk, bijdragen aan een woonbeleid dat aangepast is aan de sociale en ecologische uitdagingen van deze eeuw.

> Lees verder en download het integrale rapport