Caritas Rapport

In de Caritas Rapporten behandelen we telkens een heel specifiek thema of probleem. Caritas voert rond dit thema zelf een onderzoek of steekproef en verzamelt wetenschappelijke argumenten om tot heldere en bruikbare aanbevelingen te komen. Een Rapport is actueler dan een Standpunt, omdat het handelt over een probleem of gebeurtenis kort bij. Dit kan bijvoorbeeld een wetsherziening zijn, of een probleem dat we zelf vast stellen en waar dringend actie rond nodig is.

 

 


CaritasRapport Armoede en de eerstelijns juridische dienstverlening - februari 2016


Als gevolg van de Zesde Staatshervorming werd de inrichting van de eerstelijns juridische dienstverlening, samen met de Justitiehuizen, overgebracht naar de regio’s. Voor Vlaanderen werd het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hiervoor verantwoordelijk. Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, merkt terecht op dat de wijze waarop de eerstelijns juridische dienstverlening georganiseerd wordt moet worden herbekeken.

Caritas Vlaanderen wil zich in de aanbevelingen in dit CaritasRapport focussen op de toegang tot de eerstelijns juridische dienstverlening voor mensen in (kans)armoede. Zij ervaren, zo blijkt verder in dit rapport, verschillende drempels die niet mogen genegeerd worden wanneer we nadenken over de wijze waarop we de eerstelijns juridische dienstverlening in de toekomst willen inrichten.

Om tot onze aanbevelingen te komen, namen we een steekproef af bij coördinatoren of medewerkers van erkende Verenigingen waar armen het woord nemen of Welzijnsschakels. Hun ervaringen en kennis zijn onmisbaar en vormden een belangrijke basis voor onze adviezen.

Daarnaast waren er gesprekken met enkele belangrijke stakeholders en deden we beroep op het Tweejaarlijks Verslag 2014-2015 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

> Lees verder en download het integrale rapport