Het in kaart brengen van de armoedeproblematiek en actief meewerken aan bestrijding van die armoede, is een belangrijke opdracht voor elke Caritasbeweging. Vanuit deze optiek is de arme / zwakke medemens de belangrijkste stakeholder van Caritas Vlaanderen. Vanuit de christelijke voorkeursoptie voor de armsten en zwaksten eisen wij bijzondere aandacht voor deze groep.

De armoedewerking van Caritas Vlaanden focust op een aantal verschillende velden. De sterke band van Caritas Vlaanderen met de Vlaamse zorgsector draagt ertoe bij dat de aandacht van Caritas vooral gericht is naar armoede binnen de gezondheids- en welzijnscontext. Wij willen, samen met onze partners, streven naar een gedragen zorg die, zonder al te grote financiële investeringen, ook aan de armsten de zorg kan geven die zij verdienen.

Naast de zorgsector, hebben we ook aandacht voor andere thema's binnen het armoede-domein. Zo is er bijzondere aandacht voor kinderarmoede en verricht Caritas werk rond woonwagenbewoners en Roma.

Tenslotte houden we ook rekening met de Europese context. Dit doen we door een doorgedreven samenwerking met Caritas Europa (die net zoals wij hun hoofdkwartier in Brussel hebben). Ook werken we jaarlijks mee aan een specifiek thema, in het kader van het Europese Jaar.

Caritas Vlaanderen profileert zich op dit vlak vooral als een kruispunt. Wij voorzien een ruimte waar verschillende verenigingen, overheden en stakeholders samen kunnen komen om ongedwongen na te denken en af te stemmen over armoede in al haar facetten.

Daarnaast oefenen we ook actief druk uit op het beleid op verschillende niveau's: in voorzieningen, bij lokale besturen of naar de Vlaamse en Federale overheid toe. Onze inspiratie, impulsen en feedback verkrijgen we door nauwe samenwerking met Welzijnsschakels en Verenigingen waar Armen het Woord Nemen over heel Vlaanderen.