Caritas in België

Caritas en Belgique

Caritas in Belgien

Armoede bij jonge gezinnen neemt toe

Caritas blijft een toename zien van jonge gezinnen, vooral jonge alleenstaande moeders, zich in een financieel moeilijke situatie bevinden.

Op de barricade

Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede, hebben een grotere kans in contact te komen met jeugdhulpverlening. Maar is die grotere kans op zich onterecht of is het net een goede zaak?

Caritas zkt Vrijwilliger

Deze nieuwe Housing Café-vrijwilligers begeleiden erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning.

10.000 réfugiés cherchent un nouveau logement.

 Une habitation correcte est le premier pas essentiel vers l’intégration.

Vous êtes propriétaire? Votre bien est à disposition ? Devenez propriétaire solidaire!

10.000 vluchtelingen zoeken een huurwoning

Een correcte woning is de eerste noodzakelijke stap naar integratie.

U bent eigenaar? Uw woning is nog beschikbaar? Word solidaire huiseigenaar!