Caritas in België

Caritas en Belgique

Caritas in Belgien

Zowel de OESO, UNICEF als universiteiten wijzen op het belang om kinderen uit kwetsbare gezinnen te laten deelnemen aan de reguliere kinderopvang. Het is uitermate belangrijk voor het creëren van kansen tijdens de eerste levensjaren. Niemand kiest ervoor om op te groeien in armoede.

>> Lees verder

MIDDEN-OOSTEN: HELPEN OP ALLE FRONTEN

De burger als doelwit, gevangen in de hel van Gaza of vervolgd in Mosul, de Syrische crisis en haar onophoudelijke wreedheden: de horror in de regio bereikte een hoogtepunt. Niets doen is geen optie. Caritas International en haar partners werken op alle fronten.

>> Help ons helpen

MOYEN-ORIENT: AGIR SUR TOUS LES FRONTS

Piégés dans l’enfer de Gaza ou persécutés à Mossoul, les images de civils pris pour cibles dépassent l’entendement. Tandis que la crise syrienne apporte chaque jour son nouveau lot d’atrocités, l’horreur atteint aujourd’hui son paroxysme dans la région. L’immobilisme n’est pas une option. Caritas International et ses partenaires agissent sur tous les fronts.

>> Aidez-nous à aider

Op de studiedag van 11 oktober 2013 “Vele brillen, één verhaal. Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015” hadden de deelnemers de keuze om twee van de tien workshops bij te wonen. De workshopbegeleiders hervatten nu hun workshop in hun eigen voorziening.

>> Lees meer

Minister-president Geert Bourgeois schetste in zijn Septemberverklaring een aantal door de Vlaamse Regering noodzakelijk geachte besparingen. Op welke manier zullen we omgaan met de leegte die besparingsmaatregelen zullen laten in het maatschappelijk middenveld?

>> Lees verder

Het was een item in het Verkiezings-memorandum van Caritas: vrijwilligerswerk voor vreemdelingen. Intussen is het wetgevend initiatief goedgekeurd, waardoor vreemdelingen met wettig verblijf vanaf nu vrijwilligerswerk kunnen doen.

>> Lees verder