Caritas in België

Caritas en Belgique

Caritas in Belgien

Op de studiedag van 11 oktober 2013 “Vele brillen, één verhaal. Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015” hadden de deelnemers de keuze om twee van de tien workshops bij te wonen. De workshopbegeleiders hervatten nu hun workshop in hun eigen voorziening.

>> Lees meer

De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo was gisteren te lezen in de pers (DS 23/10/14). Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit voornemen.

>> Lees verder

Minister-president Geert Bourgeois schetste in zijn Septemberverklaring een aantal door de Vlaamse Regering noodzakelijk geachte besparingen. Op welke manier zullen we omgaan met de leegte die besparingsmaatregelen zullen laten in het maatschappelijk middenveld?

>> Lees verder

Het was een item in het Verkiezings-memorandum van Caritas: vrijwilligerswerk voor vreemdelingen. Intussen is het wetgevend initiatief goedgekeurd, waardoor vreemdelingen met wettig verblijf vanaf nu vrijwilligerswerk kunnen doen.

>> Lees verder

Hulp in Syrië blijft broodnodig. Ondanks de moeilijke omstandigheden verstrekken Caritasteams in Syrië, Libanon, Jordanië en Turkije humanitaire hulp aan meer dan 100.000 mensen die getroffen zijn door het Syrische conflict.

Dossier: Crisis in Syrië >>

L'aide en Syrie est indispensable. Malgré les conditions difficile, les équipes de Caritas soutiennent, avec l'aide de Caritas International, plus de 100.000 personnes affectées par le conflit syrien en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Turquie.

Dossier: Crise en Syrie >>