• De verwoestende explosie in Beiroet

  Een apocalyptische scène. Er zijn geen andere woorden voor de verschrikkelijke explosie die dinsdag 4 augustus door Beiroet scheurde. De enorme ontploffing in de haven werd veroorzaakt door de ontbranding van 2.700 ton ammoniumnitraat. Er vielen minstens 160 doden en meer dan 6.000 gewonden. Gevreesd wordt dat de cijfers zullen oplopen. De zoektocht naar overlevenden en slachtoffers is nog steeds aan de gang.

 • Carinal De Kesel au fête de la Dynastie / Kardinaal De Kesel over het feest van de Dynastie

  Kardinaal Jozef De Kesel: "Armoede en samen leven zijn de twee grote uitdagingen van onze tijd." Cardinal Jozef De Kesel "La pauvreté et la cohabitation sont les deux grands défis de notre temps."

 • Bezoek onze nieuwe website caritasvlaanderen.be !

  De website waarop je je momenteel bevindt, wordt niet meer onderhouden.
  Graag verwijzen we je door naar www.caritasvlaanderen.be

 • Samen sofa slapen

  Meer en meer jongeren slapen noodgedwongen bij vrienden op de sofa.
  Zet het probleem mee op de kaart. Slaap een nacht in je zetel en deel een foto op sociale media met de hashtag:

  #samensofaslapen

  Lees verder

 • Caritas zkt Vrijwilliger

  Deze nieuwe Housing Café-vrijwilligers begeleiden erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning. Vandaag volgen ze vorming over huurwaarborg, OCMW-steun, omgaan met discriminatie en zoveel meer.

  > Zelf vrijwilliger worden?

 • Kwetsbare jonge ouders ondersteunen

  Verschillende beleidsthema's raken op één of andere wijze de leefwereld van jonge ouders met kinderen. De kinderopvang wordt hervormd, het ziekenhuisverblijf na een bevalling ingekort, etc. Caritas Vlaanderen speelt in op al deze thema's en probeert de overheid bewust te maken van de noden van en moeilijkheden binnen kwetsbare jonge gezinnen.

  > Lees verder

Nieuws

Voor na Beiroet

Libanon 10-08-2020

Een apocalyptische scène. Er zijn geen andere woorden voor de verschrikkelijke explosie die dinsdag 4 augustus door Beiroet scheurde. De enorme ontploffing in de haven werd veroorzaakt door de ontbranding van 2.700 ton ammoniumnitraat. Er vielen minstens 160 doden en meer dan 6.000 gewonden. Gevreesd wordt dat de cijfers zullen oplopen. De zoektocht naar overlevenden en slachtoffers is nog steeds aan de gang. Het internationale Caritasnetwerk mobiliseert zich en organiseert met Caritas Libanon hulp ter plaatse.

 

www.caritasvlaanderen.be

De website waarop je je momenteel bevindt, wordt niet meer onderhouden.
Graag verwijzen we je door naar www.caritasvlaanderen.be !

We hopen je op een eenvoudige manier meer te laten ontdekken over onze werking, onze expertise en onze projecten.

Met een verfriste stijl, up-to-date informatie en een duidelijke structuur willen we je antwoorden bieden op jouw vragen.

Dak- en huisloosheid is, zeker wanneer we kijken naar jongeren, nog steeds een onderbelicht fenomeen. Studies in de laatste jaren zijn evenwel duidelijk; de situatie is kritiek. Dankzij die studies komt er langzaamaan meer en meer aandacht voor dit probleem.

Vandaag had een belangrijke dag moeten worden voor ouders van kinderen met psychologische moeilijkheden. De terugbetaling van eerstelijnspsychologische hulpverlening is officieel een feit. Maar de huidige regeling mist haar doel volledig. Caritas dringt aan op een snelle bijsturing.

De staking in de Belgische gevangenissen houdt intussen al meer dan twee weken aan. Twee weken waarin de gedetineerden geen bezoek meer mogen ontvangen, waarin dagelijkse wandelingen geschrapt worden, douchen moeilijker wordt en de maaltijdmomenten verengd worden tot een voedselbedeling.

In het kader van de MEHOBEL-studie werd verkennend onderzoek uitgevoerd naar verborgen dak- en thuisloosheid in Vlaanderen. Caritas vindt die resultaten alarmerend. Vooral lokale besturen spelen hun rol nog te weinig, vaak omwille van een gebrek aan kennis.

Kinderen opvoeden is voor veel ouders iets wat hen trots en gelukkig maakt. Tegelijk vraagt het extra tijd en (financiële) inspanningen en is het voor 1 op 5 emotioneel en lichamelijk uitputtend. Beroep kunnen doen op mensen rond je en weten dat je niet alleen bent, is voor vele ouders van groot belang. Net daar wordt het nog moeilijker voor ouders in een kwetsbare situatie.

Via een steekproef bij jeugdhulpvoorzieningen in Vlaanderen, stelt Caritas Vlaanderen vast dat de overgang voor jongeren die een jeugdhulpvoorziening verlaten vaak niet van een leien dakje verloopt. Caritas ging na wat jongeren niet zelf, dus zonder hulp van derden, kunnen aankopen of kunnen voorzien. De resultaten van deze bevraging zijn alarmerend en oplossingen zijn dringend nodig.