De activiteiten van Caritas Hulpbetoon zijn gericht op de ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Meer bepaald worden er projecten van organisaties en voorzieningen ondersteund die actief zijn op het valk van hulpverlening aan zieken, bejaarden, gehandicapten, gezinnen en kinderen in nood, daklozen, vluchtelingen of andere hulpbehoevende personen.

 

Caritas Hulpbetoon organiseert viermaal per jaar, en dit reeds gedurende vele jaren, een ‘nationale actie’. Het betreft hier een globale fondsenwerving waarbij telkens een ander thema aan bod komt. Soms belicht de actie één specifiek thema zoals bv. de kinderdagverblijven, de bijzondere jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de palliatieve zorgverlening en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk; andere keren worden de verschillende types van projecten en acties waar Caritas Hulpbetoon bij betrokken is, extra in het daglicht geplaatst.

 

Caritas Hulpbetoon is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk die in 1986 werd opgericht door Caritas Vlaanderen en de diocesane Caritassecretariaten. De statuten werden in juni 2010 aangepast. Caritas Hulpbetoon werd door de minister van Financiën erkend als organisatie die fiscale attesten aan haar schenkers kan verlenen. Recentelijk werd deze erkenning verlengd tot 2019.

 


 

Contactgegevens

Caritas Hulpbetoon

Lina D'Amico

Liefdadigheidstraat 39 - 1210 Brussel

Tel: 02/608 00 72 Fax: 02/608 0075

E-mail: caritas.hulpbetoon[at]caritas.be

 


 

Giften

Giften zijn welkom op BE80 7765 9023 3377.

Voor giften van € 40 of meer ontvangen de schenkers een fiscaal attest van Caritas Hulpbetoon vzw.