Meer en meer kwaliteitseisen zorgen voor belangrijke evoluties in organisaties. Zodanig dat ook het vrijwilligerswerk in het vizier komt. De vraag is of we inderdaad kwaliteitseisen opleggen zodat de ‘begunstigde’ kan genieten van de maximale meerwaarde van het vrijwilligerswerk? Of moet vrijwilligerswerk toegankelijk blijven voor iedereen en een vrij en creatief karakter behouden?

Caritas staat achter het idee van professionaliseren, als het gaat over het professionaliseren van de vrijwilligersorganisaties en –coördinatoren, maar niet van de vrijwilligers zelf. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om vrijwilliger te zijn! Maar het is aan de organisatie en vrijwilligersverantwoordelijke om professioneel om te gaan met de vrijwilligers: door bijvoorbeeld de juiste persoon op de juiste plaats in te zetten, met de geschikte talenten voor die bepaalde taak.

De kwaliteit van vrijwilligerswerk kan enkel gegarandeerd worden door een degelijk vrijwilligersbeleid. de vrijwilligers hebben een duidelijke plaats in het organigram en op de werkvloer, de werving van vrijwilligers en onthaal gebeurt doordacht, er is een aanbod aan vorming, de vrijwilligers zijn verzekerd, er is mogelijkheid tot inspraak en participatie, de vrijwilligersverantwoordelijke begeleidt, oriënteert, evalueert en laat zeker ook op tijd en stond voelen dat de vrijwilligers gewaardeerd worden in de organisatie.

Ook vrijwilligers stellen trouwens meer en meer kwaliteitseisen aan de organisaties. Als organisaties vrijwilligers willen aantrekken en behouden, moeten ze zorgen voor een degelijke omkadering.

 

Investeren in een goed vrijwilligersbeleid is onontbeerlijk!

 

 

Lees hierover meer onder "pijlers van een goed beleid" en "een vrijwilligersvriendelijk klimaat".

Of in de brochure "Stappenplan voor een goed draaiende vrijwilligerswerking: van minimumuitrusting tot droomscenario". Deze brochure werd opgemaakt door Present voor de ouderenzorg (binnen het kader van een CERA-project 'Anders ouder worden') maar kan zeker inspirerend werken voor andere organisaties.