Pastorale Perspectieven

Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores wil een forum bieden aan pastores die werkzaam zijn in zorg- en welzijnsvoorzieningen. Bedoeling is ervaringen, vragen en inzichten over het pastorale handelen uit te wisselen, ten einde de reflectie over pastorale zorg te stimuleren en te voeden, en op die manier een bijdrage te leveren aan de competentie en de professionaliteit van pastores.

Het tijdschrift richt zich in de eerste plaats tot iedereen die in de praktijk of beleidsmatig meewerkt aan de vormgeving van pastorale zorg en levensbeschouwelijke in zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores brengt (bij voorkeur niet eerder gepubliceerde) bijdragen over een thema samen. Suggesties voor een thema worden geapprecieerd. Eigen bijdragen zijn steeds welkom, ook los van een thema.

 

Redactieraad Koen De Fruyt, Annemie Dillen, Dominiek Lootens, Roland Polspoel, Alexander van Biezen, Lieven Vanderbruggen
Eindredactie Pieter Vandecasteele
Abonnementen en recenties         
Bernadette Verbruggen
Verantwoordelijke uitgever Dominic Verhoeven

 

>> Meer informatie, bestellingen en abonnementen.