Beroepsvereniging

De Beroepsverenging voor Katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg werd opgericht op 15 oktober 2011. De beroepsvereniging  wil bijdragen tot de professionalisering en integratie van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. De vereniging stelt zich dan ook tot doel de belangen van de pastores te behartigen en ruimte te creëren voor kennisdeling.

 

De Beroepsvereniging heeft zichzelf 10 prioriteiten gesteld:

  1. Bescherming van het beroep en ijveren voor een wettelijk statuut
  2. Omschrijven van en werken aan de competenties van de pastor
  3. Ontwikkelen van een deontologie voor pastores
  4. Ontwikkelen van normen voor het aantal mandaten voor pastores per patiëntengroep
  5. Bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep
  6. Een duidelijke omschrijving nastreven van de verhouding tussen de zendende instantie en de feitelijke werkgever
  7. Nadenken over de inhoud van het beroep in verhouding tot andere levensbeschouwingen
  8. Gesprekspartner zijn voor vormings- en opleidingsverantwoordelijken
  9. Ondersteuning van pastores in conflictsituaties
  10. Het herdenken van de band met de territoriale pastoraal vanuit de herstructurering van de gezondheidszorg

 

Meer informatie vind je op de website van de Beroepsvereniging.